Pressmeddelande -

Skanska säljer kontorsfastighet i Stockholm för 456 miljoner kronor med en vinst på 132 miljoner kronor

Skanska säljer fastigheten Gångaren 15 i Stockholm för 456 miljoner kronor till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. Vinsten uppgår till 132 miljoner kronor och redovisas i det andra kvartalet 2007. Tillträde sker i oktober 2007. Fastigheten Gångaren 15 är ett av Skanskas utvecklingsprojekt vid Lindhagensterrassen på Kungsholmen. Byggnaden som omfattar drygt 11.000 kvm kontor stod klar 2001. Fastigheten är idag fullt uthyrd med mobiloperatören Hi3g Access AB, Plaza Publishing Group AB och Coor Service Management AB som hyresgäster. Skanska fortsätter att utveckla nya lokaler vid Lindhagensterrassen. Tidigare i år tecknade Skanska avtal med Skandia för utveckling och byggande av en 30.000 kvm stor fastighet som ska vara inflyttningsklar 2009. Inklusive det nya kontoret för Skandia har Skanska hittills utvecklat ca 100.000 kvm vid Lindhagensterrassen. Bland hyresgästerna i övriga kontorsfastigheter finns bl.a. Electrolux och SL. Skanska utvecklar även bostäder i området. - AFA Försäkringar äger sedan något år en grannfastighet som vi också förvärvade från Skanska. Vårt förvärv nu visar att vi är nöjda med såväl vårt tidigare köp som med samarbetet med Skanska och med utvecklingen i området, säger Thomas Ingemarsson, fastighetschef, AFA Försäkringar. – Denna försäljning och tillströmningen av hyresgäster visar att Lindhagensterrassen nu är etablerat som ett av Stockholms mest attraktiva nya kontorslägen. Och vi ser fortsatt stora möjligheter i området. Vi har ytterligare ca 30.000 kvm byggrätter som vi planerar att utveckla med moderna, flexibla och effektiva kontorsfastigheter med låg klimatpåverkan, säger Håkan Danielsson, VD Skanska Fastigheter Stockholm. Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland. Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund. För ytterligare information, kontakta: Håkan Danielsson, VD Skanska Fastigheter Stockholm AB, tel 070-553 80 70 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Direktnummer för media: 08-753 88 99 Tomas Ingemarsson, fastighetschef, AFA Försäkring, tel 070-892 85 41 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08