Pressmeddelande -

Skanska satsar på specialdesignad expo för Kvibergstaden

I helgen har Skanska Sverigepremiär för en specialdesignad expo vid Kvibergstaden – Göteborgs nya stadsdel. Syftet är att illustrera hur en ny stadsdel med bostäder och omgivning utvecklas de närmaste åren.

Skanskas satsning på Kvibergstaden är en del av arbetet med att utveckla helt nya stadsdelar. I syfte att hjälpa bostadsköpare och intresserade att bilda sig en bättre uppfattning av hur framtida stadsdelar och bostäder kommer att utvecklas har Skanska tagit fram en specialdesignad expo.

– Skanska har aldrig tidigare satsat lika mycket på en expo men vi anser att det behövs något extra för att hjälpa intresserade människor att förstå hur framtidens stadsdel i Göteborg kommer att se ut. Idag kan det av förklarliga skäl vara svårt att föreställa sig moderna bostäder, gröna områden samt en levande stadsmiljö, säger Lars-Åke Eriksson, försäljningschef på Skanska Nya Hem Väst.

Expon består av en fullskalig visningslägenhet som har inretts i senaste designtrender av Skanskas designgrupp samt en specialframtagen utställningsyta med filmer och fakta över hur Kvibergstaden kommer att se ut i framtiden.

– Skanskas expo är dessutom byggd för att kunna flyttas till nya bostadsprojekt där vi behöver öka förståelsen och inställningen om framtida stadsdelar och bostadsområden. Detta är en viktig del av Skanskas styrka som bostadsutvecklare och vår förmåga att skapa en attraktiv plats för boende och arbete, säger Lars-Åke Eriksson på Skanska Nya Hem Väst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Åke Eriksson, försäljningschef, Skanska Nya Hem, tel: 10 448 45 72
Niclas Strahner, pr-coach, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010 448 16 08

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • lars-åke eriksson
  • skanska
  • kvibergstaden
  • bostäder

Regioner

  • Göteborg

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Presskontakt

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08