Pressmeddelande -

Skanska startar bygget av landets första LEED-bostäder

Nu sätts spaden i marken för Sveriges första bostadshus som registrerats för miljöcertifieringen LEED. Bostäderna på Kungsholmen får hög miljöprofil och låg energianvändning. Tidigare har certifieringen endast tillämpats på kontors- och logistikfastigheter i Sverige.

Det nya bostadsprojektet Välbehaget, som Skanska tillsammans med Areim och Index Estate bygger, utvecklar och finansierar, är en del av omvandlingen av Västra Kungsholmen i Stockholm till ett modernt och attraktivt bostadsområde. De 224 lägenheterna får en hög miljöprofil med mycket låg energianvändning och blir därmed förmodligen de energisnålaste bostadsrätterna inom tullarna.

Bostäderna i Välbehaget är Sveriges första LEED-registrerade bostads¬projekt och har även sikte på att bli LEED-certifierade. Bostadshuset byggs med utvecklad teknik från passivhuset Blå Jungfrun i Hökarängen. De boende kommer själva få betala för sin vattenanvändning, vilket både är en rättvisefråga och ett sätt att spara energi på. Det lilla värmebehov som finns tillgodoses med hjälp av fjärrvärme, vilket gör att miljöpåverkan blir minimal.

– Tiderna förändras vilket innebär att det finns ett behov av nya sätt att tänka och arbeta. Bostäder står idag för nära 40 procent av koldioxidutsläppen. På Skanska försöker vi minska dessa genom att förse våra kunder med mer miljöriktiga bostadshus och på så sätt bidra till att minska klimatpåverkan, säger Ola Jansson, affärsutvecklare på Skanska.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design är det världsledande miljöcertifieringssystemet där klassificering görs i fyra olika nivåer. Det är ett frivilligt system för att driva på resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande.

LEED fokuserar på ett antal nyckelområden som tillsammans ringar in helheten i byggprojektet. Nyckelområden som bedöms och betygsätts är bl.a. resursanvändning, design, inomhusklimat samt minimering av både avfall och energianvändning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Jansson, affärsutvecklare, Skanska Sverige, tel: 010-448 12 30
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 88 62
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • skanska
  • leed
  • miljöhus
  • välbehaget
  • areim
  • index estate

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08