Pressmeddelande -

Skanska startar kontorsprojekt i Helsingfors – investerar EUR 27,8 miljoner, ca 270 miljoner kronor

Skanska Kommersiell Utveckling Norden startar sitt andra egna kontorsprojekt Helsingfors. Investeringen uppgår till EUR 27,8 miljoner, cirka 270 miljoner kronor och Skanska Finlands bygguppdrag uppgår till EUR 23,3 miljoner, 225 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.

Byggnaden som kommer att kallas Skanska House omfattar totalt ca 9.100 kvm i åtta våningsplan kring ett centralt atrium och med tre källarplan för bl a parkering. Skanska kommer att nyttja hela byggnaden som huvudkontor för verksamheterna i Finland.

Projektet är den första etappen av fyra kontorsbyggnader som planeras på Mannerheimsvägen vid den norra infarten till Helsingfors.

Utformningen inriktas på att skapa energieffektiva byggnader som uppfyller kraven för certifiering enligt det internationella miljösystemet LEEDs högsta nivå Platina.

Byggarbetet på den första etappen inleds omgående för att vara klart i det första kvartalet 2012. Förberedande mark- och tunnelarbeten inleddes förra året.

Skanska Kommersiell Utveckling Nordens första kontorsprojekt i egen regi i Finland färdigställdes 2009. Lintulahtibyggnaden i centrala Helsingfors omfattar 10 700 kvm och är uthyrd till 90 procent. Lintulahti var först i Norden med att uppnå pre-certifiering enligt det internationella miljösystemet LEED.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de fyra storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingforsregionen i Finland och Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

För ytterligare information, kontakta:

Jukka Pitkänen, VD, Skanska Commercial Development Finland, tel +358 20 719 2312
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08