Pressmeddelande -

Skanska startar nytt projekt i Budapest - investerar 224 miljoner kronor

Skanska startar ett nytt kontorsprojekt i Budapest. Investeringen uppgår till 224 miljoner kronor, varav 177 miljoner kronor avser den första etappen. Resterande belopp gäller förberedande arbeten, t ex garage och infrastruktur, inför kommande etapper. Kontorsprojektet Nepliget omfattar totalt ca 26.000 kvm uthyrningsbar yta och den första etappen som nu inleds avser 10.000 kvm. Fastigheten som utvecklas i korridoren mellan flygplatsen och centrala Budapest blir en av stadens modernaste kontorsbyggnader med högsta komfort och lägsta energiförbrukning. Uthyrningsarbetet har inletts och byggarbetet inleds i mitten av året. Inflyttningen planeras till det andra kvartalet 2008. I Budapest har Skanska hittills utvecklat och sålt fyra kontorsprojekt och två handelsanläggningar, totalt över 110.000 kvm. Det senaste var Light Corner - ett 13.000 kvm stort kontorsprojekt - som förra året såldes fullt uthyrt före färdigställandet. Skanska Commercial Development Europe är inriktat på utveckling av kommersiella projekt på de centraleuropeiska marknaderna i Budapest, Prag, Warszawa och Wroclaw. För ytterligare information, kontakta: Fredrik Wirdenius, VD, Skanska Commercial Development Europe, tel 070-553 80 62 Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08