Pressmeddelande -

Skanska tar vara på den fina åkerjorden i Hyllie

Skanskas väg- och terrasseringsarbete åt Malmö stad i Hyllie innebär ett överskott av jord. Meningen var att den fina åkerjorden av toppkvalitet skulle förpassas till en utfyllnadstipp. I stället tas den nu tillvara och kommer till nytta igen.

Enligt avtalet med Malmö stad skulle jorden, cirka 35 000 kubikmeter, transporteras till Katrinetorps gård i Malmö. Katrinetorp ägs av Malmö stad, som planerar att framöver utveckla området till en botanisk trädgård. Innan den anläggs behöver området fyllas upp med närmare en miljon kubikmeter jord.

– Det kändes inte bra att matjord av toppklass, s.k. 10-plusjord, skulle förpassas till utfyllnaden, säger Johan Knutsson, projektchef på Skanska.

Skanska kontaktade därför ett företag som bearbetar jord. Företaget harpar jorden, d v s rensar och sorterar den. Den fina jorden säljs sedan vidare till företag och villaägare. Den rena restprodukten, som består av jordknutor och sten, går till Katrinetorp.

– Med den här lösningen blir alla nöjda samtidigt som vi gjort en miljöinsats. Det känns bra. Dessutom har den rena restprodukten en högre bärighet än matjorden och lämpar sig bättre för utfyllnad, säger Johan Knutsson.

– Vi är glada över att Skanska tog det här initiativet. Det är en bra miljövinst att ta vara på den fina jorden. Det här ligger helt i linje med de miljösatsningar som Malmö stad står bakom, säger Jan Johansson, projektledare på Fastighetskontoret i Malmö.

Transporterna optimeras och innebär inte någon ökad miljöbelastning. Affärsmässigt är det också en bra lösning för de inblandade parterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Knutsson, projektchef, Skanska Sverige, tel: 010-448 36 20
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • hyllie
  • skanska
  • katrinetorp
  • johan knutsson
  • per-lennart berg

Regioner

  • Malmö

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08