Pressmeddelande -

Skanska tecknar avtal för OPS-väg i Chile – byggkontraktet uppgår till USD 250 miljoner, ca 1,8 miljarder kronor

Skanska och Chiles departement för offentliga uppdrag har tecknat koncessionavtal för att utforma, bygga, driva och underhålla en betalväg vid Antofagasta i Chile. Det innebär att Skanska får ett design- och bygguppdrag som beräknas uppgå till USD 250 miljoner, ca 1,8 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.

Som meddelades i januari i år blev Skanska utvalt som så kallad preferred bidder. Det nu ingångna koncessionsavtalet innebär att
Skanska Infrastructure Development ansvarar för genomförande och finansiering samt drift av vägen i 20 år.

Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till USD 300 miljoner, ca 2,1 miljarder kronor. Skanskas avsikt är att merparten av projektet ska finansieras med externa lån. Arbetet med att lösa projektfinansieringen beräknas kunna slutföras under året.

Skanska är för närvarande ensam ägare till projektbolaget som har ansvaret för genomförandet av projektet. Processen för en försäljning av cirka 50 procent av projektbolaget till en investeringspartner har inletts. När detta är genomfört beräknas Skanskas totala investering uppgå till ca USD 50 miljoner, ca 360 miljoner kronor.

Skanska Latinamerika ska genomföra design- och bygguppdraget som omfattar nybyggnad av ca 12 mil och upprustning av ca 20 mil. Vägen är belägen inom gruvdistriktet vid Antofagasta i norra Chile.

Byggarbetet inleds i juni i år och vägen planeras vara klar för trafik i december 2012.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska Latinamerika är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 10.000 medarbetare hade 2009 intäkter på ca 6 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51 eller 070-546 87 97.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08