Pressmeddelande -

Skanska tecknar femårigt partneringavtal i Hedemora för 45 miljoner


Skanska och det kommunala bostadsbolaget Hedemorabostäder har tecknat ett femårigt strategiskt partneringavtal. Kontraktssumman uppgår till cirka 45 miljoner kronor.

Uppdraget är utformat som så kallad strategisk partnering och omfattar ombyggnad av Hedemorabostäders bestånd i syfte att öka tillgänglighet och komfort för hyresgästerna.


Projektet inleds under året och kommer att pågå under en femårsperiod.

– Jag är stolt att Hedemorabostäder har gett oss uppdraget som en kompetent samarbetspartner och ser fram emot att vi tillsammans förbättrar boendemiljön för hyresgästerna, säger Mikael Lundin, distriktschef Skanska.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Lundin, distriktschef Skanska: 010 – 448 96 07
Media Per-Lennart Berg, presstalesman Skanska: 010 – 448 88 28
Direktlinje för media: 010 – 448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Hedemora

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08