Pressmeddelande -

Skanska utvalt för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna i offentlig-privat samverkan, OPS – byggkontraktet uppgår

Skanska har i konsortium med brittiska investeringsfonden Innisfree genom ett tilldelningsbeslut av Stockholms läns landstingsfullmäktige utvalts för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) i Solna.

Projektet är det första inom hälso- och sjukvård i Sverige som genomförs som offentlig-privat samverkan (OPS). Det innebär att konsortiet där Skanska och Innisfree äger vardera 50 procent kommer att ansvara för finansiering, konstruktion, byggande samt drift och underhåll av det nya sjukhuset fram till år 2040. All vård i det nya sjukhuset kommer liksom tidigare att utföras av landstinget.

Skanskas investering i projektbolaget beräknas bli ca 650 miljoner kronor. Uppdraget att designa och bygga sjukhuset uppgår till ca 14,5 miljarder kronor och kommer att inkluderas i orderingången när tilldelningsbeslutet har vunnit laga kraft och slutligt finansieringsavtal har tecknats. Detta väntas ske under andra kvartalet 2010 och kommer då att meddelas i separat pressmeddelande.

– Detta är en stor dag. Med det Nya Karolinska i Solna tar vi ett stort steg in i framtidens sjukvård. Vi har tecknat ett långsiktigt avtal som minimerar risker för förseningar och fördyringar för skattebetalarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M), landstingsstyrelsens ordförande och finanslandstingsråd.

– Det är en fantastiskt spännande och viktig uppgift att få vara med och skapa ett helt nytt universitetssjukhus i världsklass som kommer att stärka sjukvård och medicinsk forskning i Sverige. Tack vare våra omfattande erfarenheter av sjukhusbyggande och offentlig-privat samverkan har Skanska vunnit detta viktiga uppdrag, vårt största någonsin, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Projektet omfattar att konstruera och bygga, driva och underhålla samt finansiera ett nytt universitetssjukhus med 600 vårdplatser på Karolinska sjukhusområdet i Solna samt därtill hörande forskningslaboratorium, patienthotell och parkeringsanläggning.

Nya Karolinska Solna blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus som kan möta kraven från framtidens sjukvård och forskning. Sjukhuset är designat med patienten i centrum baserat på forskning för att minska smittspridning och påskynda tillfrisknandet. Alla patienter får enkelrum vilket förbättrar säkerhet och integritet och transporterna i sjukhuset effektiviseras genom förarlösa truckar.

Sjukhuset kommer att få en tydlig miljöprofil och blir ett av de första universitetssjukhusen i världen som kommer att miljöcertifieras. Målet är att nå guldnivån i Miljöklassad Byggnad och minst LEED Gold, den nästa högsta nivån, i det internationella certifieringssystemet LEED. Bygget kommer också att genomföras enligt Skanskas koncept Grön arbetsplats som bland annat innebär åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Skanskas mångåriga erfarenheter av sjukhusbyggande i Norden, Storbritannien och USA har varit väsentliga i arbetet med det nya sjukhuset. Skanska har också utvecklat och byggt ett stort antal OPS-projekt i världen, inklusive flera stora sjukhus i Storbritannien. Just nu pågår exempelvis konstruktion och byggande av Barts and the London Hospital i centrala London, ett projekt i nästan samma storlek som NKS.

Bygget kommer att genomföras av Skanska Sverige (70 procent) i samarbete med Skanska UK (30 procent). Byggarbetena startar under sommaren 2010 och ambitionen är att den första patienten ska tas emot i december 2015.

Förslaget till nytt sjukhus utgår från den grunddesign som White Arkitekter har utarbetat och som Tengbom nu har utvecklat vidare. Drift och underhåll i form av fastighetstjänster och arbetsplatsservice kommer att skötas av Coor Service Management.

En mer detaljerad beskrivning av projektet återfinns i bifogade faktabeskrivning och ytterligare information finns på projektets hemsida www.nyakarolinskasolna.se och på Skanskas hemsida www.skanska.com/nks


Informationsmöte för media och finansmarknad,
onsdag 5 maj kl 08.30 i Stockholmssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. På mötet medverkar bl a företrädare för Stockholms Läns Landsting och Skanskas VD och koncernchef Johan Karlström och ekonomi- och finansdirektör Hans Biörck.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktnummer för media: tel 010-448 88 99.
Tomas Philipp, kommunikationschef, Nya Karolinska Solna-förvaltningen, tel 070-737 60 60.
Caroline Karlsson, pressekreterare för Catharina Elmsäter-Svärd,
tel 070-737 41 26.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • skanska
  • innisfree
  • nya karolinska solna

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08