Pressmeddelande -

Skanska utvecklar Göteborgs första GreenBuilding - investerar ca 350 miljoner kronor i nytt landmärke

Skanska utvecklar en ny kontorsfastighet med stark miljöprofil i Göteborg. Skanskas investering uppgår till cirka 350 miljoner kronor i den första etappen som omfattar 12.000 kvm uthyrningsbar yta och som beräknas stå klar hösten 2010. Fullt utbyggt kommer kontorsprojektet att omfatta totalt 17.000 kvm.

Den nya fastigheten i Gårda väntas bli den första byggnaden i Göteborg som uppfyller kraven för EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter. En ansökan om GreenBuilding-märkning kommer att lämnas in i höst. I januari i år blev Skanskas kontorsfastighet Hagaporten III i Solna först i Sverige med att bli märkt enligt den senaste GreenBuilding-standarden.

- Förutom miljökvaliteterna får Gårda-fastigheten ett mycket bra läge intill E6/E20 med kort restid till Landvetter flygplats, bra kollektivtrafik och med bland annat Liseberg, Ullevi, Scandinavium och Svenska Mässan på promenadavstånd. Efterfrågan på nya och moderna kontorslokaler i Göteborgsområdet är stark och vi ser fram mot att tillföra detta landmärke i Gårda, säger Cecilia Fasth, VD Skanska Fastigheter Göteborg.

Huset på Johan i Gårdas Gata blir sexton våningar högt. Cirka 150 parkeringsplatser inryms under mark. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige och påbörjas under augusti 2008. Hyresdiskussioner förs med ett flertal företag som har anmält sitt intresse.

- Den energieffektiva byggnaden i Gårda får en stark miljöprofil även i materialvalen. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i så hög grad som möjligt t ex när det gäller färger, undertak och mattor. Vi har även halogenfria elinstallationer vilket minskar användningen av PVC. Våra hyresgäster kommer också att få kostnadsfri energirådgivning och tjänstecyklar, säger Hans Wallström, miljöchef inom Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.

 


För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Fasth, VD, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 070-528 38 15
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Göteborg

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08