Pressmeddelande -

Skanska utvecklar nytt landmärke i Köpenhamn – investerar 650 miljoner kronor

Skanska utvecklar och bygger den nya kontorsfastigheten Havneholmen Tower i centrala Köpenhamn. Kontorsprojektet som omfattar ca 18.500 kvm uthyrningsbar yta beräknas stå klart första halvåret 2010. Skanskas investering uppgår till cirka 650 miljoner kronor.

Havneholmen Tower med tolv våningar kommer att bli ett nytt landmärke i centrala Köpenhamn. Det består av två torn kring ett gemensamt atrium och utformas för att rymma flera användare. Förutom kontorslokaler inryms ca 150 parkeringsplatser under byggnaden. Havneholmen Tower är ritat av Wingårdh arkitektkontor
som också är huvudarkitekt för hela området. Bygguppdraget genomförs av E. Pihl og Søn A.S.

På Havneholmen har Skanska hittills utvecklat bostäder och kontorsprojektet Havneholmen Atrium som nyligen har färdigställts och sålts. Atrium omfattar 12.500 kvm och är fullt uthyrt till bland andra Handelsbanken och BDO ScanRevision.

- Fastigheten ligger centralt och Havneholmen är ett fantastiskt spännande område som är en naturlig fortsättning på vår utveckling av Kalvebod Brygge. Vi ser en stark efterfrågan på moderna och flexibla kontorslokaler i centrala Köpenhamn. Hyresdiskussioner pågår med ett flertal intressanta hyresgäster, säger Richard Hultin, VD Skanska Öresund.

- Havneholmen Tower får en stark miljöprofil. Energianvändningen kommer att ligga 15-20 procent under de redan hårda danska energikraven. Vi strävar också efter att använda miljömärkta produkter i så hög grad som möjligt och våra hyresgäster kommer dessutom att få kostnadsfri energirådgivning och tjänstecyklar, säger Hans Wallström, miljöchef, Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.


För ytterligare information, kontakta:

Richard Hultin, VD Skanska Öresund AB, tel. 0706-731556
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

 

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08