Pressmeddelande -

Skanska utvecklar och bygger Malmö Kongress Konsert Hotell för 1,4 miljarder kronor. Skanska investerar ca 900 miljoner kronor i kongress- och hotellanläggning

Skanska ska uppföra Malmös kombinerade anläggning för Kongress Konsert Hotell. Skanska medverkar både som utvecklare och byggare. Totalt handlar det om bygguppdrag för 1,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2010, samt investeringar om totalt ca 900 miljoner kronor.

 

 

 

De olika delarna av anläggningen omfattar totalt 90.000 kvm som ska byggas på en 35.000 kvm stor tomt på Universitetsholmen vid västra hamnen i Malmö.

Skanskas åtagande avser:

– Konserthus: För Malmö stads räkning bygger Skanska Sverige det nya konserthuset. Kontraktssumman uppgår till 750 miljoner kronor. Därutöver får Skanska ett byggkontrakt för ett parkeringshus om 156 miljoner kronor.

– Kongress och hotell som utvecklas och byggs av Skanska Sverige. Bygguppdraget uppgår till 500 miljoner kronor.

– Skanska investerar 900 miljoner kronor i kongress- och hotellanläggningen samt byggrätter.

Byggrätterna som förvärvas av Malmö stad omfattar ca 35.000 kvm för framtida kontor och bostäder i anslutning till anläggningarna. Dessa projekt ska utvecklas av Skanska Nya Hem och Skanska Öresund. Bygguppdragen ska utföras av Skanska Sverige men inkluderas inte i orderingången för det andra kvartalet.

Kongress-, konsert- och hotellanläggningen ska bli ett grönt projekt med starkt reducerad energianvändning och med utnyttjande av bergvärme, solenergi och vindkraft. Avsikten är att anläggningarna ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED med sikte på den högsta nivån Platina.

Konserthuset omfattar ca 17.000 kvm med 1.600 sittplatser i stora salen och 450 i en mindre sal. I konserthusprojektet ingår också en större foajé som även ska betjäna kongressanläggningen.

Kongresscentret kommer att omfatta ca 8.000 kvm möteslokaler med plats för 1.500 personer.

Hotellet ska bli 21 våningar högt, omfattande ca 18.500 kvm och planeras få ca 375 gästrum. Hyresavtal kommer att tecknas inom kort med en av Skandinaviens ledande hotell- och kongressoperatörer.

Parkeringshuset som omfattar ca 10.000 kvm byggs under mark för Malmö stads räkning.

Planeringsarbetet pågår och invigningen är planerad till början av 2014.

– Det är mycket stimulerande att få bidra till detta prestigeprojekt för Malmö. Vi kommer att medverka med hela vårt register inom stadsbyggnad. Det är särskilt glädjande att vi får möjlighet att skapa ett grönt projekt som kommer att vara ett föredöme inom miljöområdet, säger Johan Ellerstedt, vVD, Skanska Sverige.

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.


För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Hagman, regionchef, Skanska Sverige 010-448 34 87
Johan Ellerstedt, vVD, Skanska Sverige, 010-448 01 11
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

 

 

 

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • västra hamnen malmö
  • kongress konsert hotell
  • skanska
  • malmö

Regioner

  • Malmö

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08