Pressmeddelande -

Skanska väljer miljöbilar

Som ett led i Skanskas miljöarbete har det beslutats att endast miljöbilar godkänns som tjänste- eller förmånsbilar. Inom tre år beräknas samtliga Skanskas cirka 500 tjänste- och förmånsbilar vara miljöbilar. Skanskas ambition är att minska klimatpåverkan i alla delar av verksamheten och som ett led i det kommer alla nybeställda tjänstebilar och förmånsbilar att vara miljöbilar. Redan idag har Skanska 100 miljöbilar och inom tre år kommer samtliga cirka 500 tjänste- och förmånsbilar att ha bytts ut mot miljöbilar. – Att införa miljöbilar är ett naturligt steg i Skanskas arbete med att minska vår klimatpåverkan. Miljöbilar är en viktig del i Skanskas miljöarbete som inkluderar allt från utfasning av kemikalier till byggande av miljömärkta hus, säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige. Miljöfokus är en av Skanskas fyra nollvisioner – noll förlustprojekt, noll miljöincidenter, noll arbetsplatsolyckor och noll etiska oegentligheter. För ytterligare information, kontakta: Johan Gerklev, miljöchef Skanska Sverige, tel: 070-542 30 10 Gunnar Jürss, Fleet Manager Skanska Sverige, tel: 08-504 357 33

Ämnen

  • Företagande

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08