Pressmeddelande -

Skanskas kontorsfastighet Hagaporten först med ”Miljöklassad Byggnad” i Sverige

Skanskas kontorsfastighet Hagaporten i Solna har blivit godkänd som ”Miljöklassad Byggnad” på Guldnivå och blir därmed den första byggnaden i Norden som klassats enligt systemet och på den högsta nivån.

Miljöklassad Byggnad är ett nytt svenskt miljöklassningssystem som har tagits fram av svenska experter och forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetssektorn. Miljöklassningssystemet ska ge en helhetsbild av hur byggnaden fungerar och vara ett hjälpmedel för att spara energi och värna om människors hälsa och inomhusmiljö. Systemet kan användas på både befintliga byggnader och i planeringsskedet. Det är intresseföreningen Miljöklassad Byggnad som ansvarar för bedömningen och klassificeringen av byggnader i Sverige enligt systemet.

Hagaporten 3 är sedan tidigare klassad enligt EU GreenBuilding vilket innebär att byggnaden har minst 25 procent lägre energianvändning än de svenska normerna för en nybyggd fastighet av samma typ.

Till skillnad från EU GreenBuilding som enbart mäter energianvändning innebär Miljöklassad Byggnad att byggnaden även kontrolleras och bedöms utefter inomhusmiljö samt kemiska ämnen i byggnaden

– Kraven på oss som fastighetsägare ökar i takt med att våra hyresgäster blir allt mer miljömedvetna och därmed engagerade i hur de kan vara med och påverka sina lokaler ur ett miljöperspektiv. De olika miljömärkningssystemen ger både våra hyresgäster och oss som fastighetsägare ett gemensamt verktyg för att mäta fastighetens miljöpåverkan inom olika områden. På så sätt kan vi tillsammans höja ribban och bidra till att vi tar fastighetsbranschen i rätt riktning när det gäller miljö och klimatfrågan, säger Hans Wallström, miljö- och arbetsmiljöchef, Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Hagaporten 3 är ett av Stockholms största nya kontorshus med 28 000 kvm kontorsytor och inrymmer bl.a. teknikkonsulten ÅF:s huvudkontor samt lokaler för Dell. Återstående ytor om ca 5 000 kvm finns idag lediga i huset.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de fyra storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingforsregionen i Finland och Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Wallström, miljö- och arbetsmiljöchef, Skanska Kommersiell Utveckling Norden, tel: 010-448 12 57.
Anna-Maria Kääria, marknadschef Skanska Fastigheter Stockholm, tel: 0703-473019.

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • hagaporten
  • solna
  • miljöklassad byggnad

Regioner

  • Solna

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08