Pressmeddelande -

Skanskas satsning på ny småhusfabrik i Gullringen ger ett 70-tal nya jobb

Skanska bygger en ny produktionsanläggning för småhus i Gullringen. Den nya anläggningen kommer att leverera kostnadseffektiva trähus till alla Skanskas projekt i Sverige och Norge. Expansionen innebär nyanställningar för ett 70-tal personer.

Idag tillverkar Gullringen flerfamiljshus i trä inom boendekonceptet BoKlok, ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Den nya produktionsanläggningen kommer att leverera kostnadseffektiva trähus till alla Skanskas bostadsprojekt i Sverige och Norge.

– Det är spännande att få samla Skanskas produktionsresurser för småhus i Småland. Nu kommer vi att bli mer kostnadseffektiva och höja kvaliteten. Samtidigt skapas fler arbetstillfällen i Gullringen, säger Roger Petterson, fabrikschef i Gullringen.

Den ökade produktionskapaciteten innebär att fabriken kommer att behöva nyanställa. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 35 tjänstemän och 40 yrkesarbetare under 2010, mycket beroende på marknadens utveckling och fabrikens orderingång. Det kommer att ske en successiv rekrytering under 2010, rekryteringen av tjänstemän påbörjas omgående.

Utbyggnaden av fabriken, till en yta av 10 000 kvm, påbörjas våren 2010 och de första husen beräknas kunna levereras under fjärde kvartalet.

För mer information, kontakta:
Roger Pettersson, Fabrikschef Gullringen, Skanska Byggsystem, tel 010-448 71 80.
Nils-Olof Nilsson, VD, Skanska Byggsystem, tel 010-448 33 45.
Peter Gimbe, presschef, Skanska, tel 010-448 88 38. Skanskas direktnummer för media: tel 010-448 88 99.

Om Skanska Industrial Production Nordic
Skanska Industrial Production Nordic är Skanskas industriella gren i Norden och utvecklar, producerar och levererar kostnadseffektiva kompletta stommar och nyckelfärdiga hus för byggföretag, fastighetsbolag och samhällsnyttan. I Skanska Industrial Production Nordic ingår dotterbolagen Skanska Stomsystem, Skanska Byggsystem och Skanska Husfabrikken.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • gullringen
  • flerfamiljshus
  • produktionsanläggning
  • nyanställning

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08