Pressmeddelande -

Staffan Haglind ny Green Business Officer på Skanska

Staffan Haglind har utsetts till ny Green Business Officer på Skanska. Enheten för gröna affärer inrättades 2009 för att stärka koncernens verksamheter inom grönt byggande runt om i världen. Enheten följer utvecklingen på den gröna marknaden och kommersialiserar teknik, lösningar och affärsmodeller inom Skanska för att möta kundernas efterfrågan.

- Marknaden för gröna lösningar växer snabbt och att vara ett grönt bygg och projektutvecklingsföretag är helt klart en konkurrensfördel. Marknaden utvecklas snabbt och vi har bestämt oss för att förbli det ledande företaget inom grönt byggande och erbjuda de bästa lösningarna för våra kunder, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Staffan Haglind efterträder Cecilia Fasth, som kommer att fortsätta som vice VD för Skanska UK med ansvar för grönt byggande och renovering. Staffan tillträder tjänsten som Green Business Officer den 1 januari, men fram till 1 april kommer han att ha andra åtaganden inom Skanska. Staffan Haglind har arbetat som vd för Skanska Kommersiell Utveckling i Öresundsregionen.

- Staffan har ett starkt kundfokus, samtidigt som han är analytisk och har förmågan att skapa de långsiktiga strategier som krävs för att Skanska ska förbli ledande inom gröna affärer, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, Tel: 010 - 448 88 08
Direktlinje för media: 010 - 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • green business officer
  • staffan haglind
  • affärsmodeller
  • skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08