Pressmeddelande -

Start för Stockholms största kontorsbygge

Idag togs det första spadtaget för teknikkonsulten ÅF:s nya huvudkontor vid Haga Norra i Solna. Skanska utvecklar och bygger en kontorsbyggnad i 10 våningar som omfattar totalt 46 300 kvm, varav 28 000 kvm är kontorsyta och där ÅF kommer att hyra 18 000 kvm. Projektet är det största som startas i Stockholm på flera år. Det första symboliska spadtaget togs av en trio bestående av ÅF:s VD och koncernchef, Jonas Wiström, Anders Ekegren, ordförande i byggnadsnämnden samt Stuart Graham, VD och koncernchef på Skanska. – Vi är mycket glada och stolta över att ett ledande företag som ÅF har valt Skanska som helhetsleverantör till sina nya lokaler, säger Claes Larsson, VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden. ÅF är mycket nöjda med placeringen av sitt nya huvudkontor i ett profilläge, väl synligt för in- och utpasserande genom norra Stockholm. – Förutom läget har parametrar som tydlig ÅF-profil, inredning, funktion och inte minst miljö varit viktiga för oss i förhandlingarna med Skanska, säger Jonas Wiström, VD och koncernchef på ÅF. Anders Ekegren, byggnadsnämndens ordförande i Solna stad gläder sig åt kontorsbygget: – Skanska:s nya kontorsprojekt kommer att ge Solna en magnifik entré. Vi är dessutom oerhört stolta över att ett av Sveriges absolut största och mest välrenommerade konsultföretag etablerar sig i Solna, avslutar Anders Ekegren. Inflyttning för ÅF kommer att ske under oktober 2008. Pågående diskussioner sker med intresserade hyresgäster för projektets återstående 10 000 kvm. Skanska Kommersiell Utveckling Norden har till uppgift att initiera och utveckla fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i Sverige och Finland. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Gimbe, informationsdirektör Skanska AB, tel. 070-543 88 38 Viktor Svensson, informationsdirektör ÅF, tel. 08-657 12 01, 070-657 20 26

Ämnen

  • Företagande

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08