Pressmeddelande -

Den första FN-rapporten om konstnärliga rättigheter är här

Nu har FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerat sin första rapport om konstnärliga rättigheter. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda har som kompositör och ende företrädare för en konstnärsorganisation bidragit som expertråd.

Rapporten syftar till att ge en bild av kulturskapares situation världen över. Dessutom ger den en rad rekommendationer till medlemsländerna. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer. 

– Det känns mycket bra att FN:s råd för mänskliga rättigheter sätter fokus på konstnärliga rättigheter och hur dessa är grundläggande i en demokrati. Yttrandefrihet och upphovsrätt är centrala för alla kulturskapare, oavsett var i världen man verkar, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.

Rapporten lyfter kulturskapares ojämna förhållande till sina uppdragsgivare som ett växande problem och ett hot mot yttrandefriheten, inte bara i delar av världen med avsaknad av demokrati. I många medlemsländer ignoreras allt oftare kulturskapares ideella upphovsrätt och ett växande problem även i Europa är tvångsavtal, genom vilka kulturskapare förlorar alla sina rättigheter. 

– Vi behöver en starkare upphovsrätt på upphovsmännens sida, inte på de kommersiella bolagens. Om du skriver musik som andra gör bra affärer på är det rimligt att du får ta del av intäkterna, men också att du får inflytande i hur och i vilka sammanhang din musik används, säger Alfons Karabuda.

Rapporten lyfter också upphovsrättssällskapens roll för att stärka kulturskapare i relation till kommersiella uppdragsgivare. Rapportören rekommenderar att medlemsländerna ska stödja förekomsten av upphovsmannaägda och icke vinstdrivna upphovsrättssällskap.

FN-rapporten kommer nu att diskuteras bland annat i Washington under SKAP:s event Digital Agenda for Music på House of Sweden i samband med World Creator Summit 2-5 juni och i Visby under Almedalsveckan 30 juni-7 juli, där SKAP:s ordförande Alfons Karabuda deltar i rundabordssamtal och paneldiskussioner om konstnärliga rättigheter och fristäder för förföljda kulturskapare.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Kulturpolitik

Kategorier

 • world creator summit 2013
 • world creator summit
 • fn
 • alfons karabuda
 • censur
 • mänskliga rättigheter
 • konstnärliga rättigheter
 • fn-rapport
 • fn:s råd för mänskliga rättigheter
 • kompositörer
 • musik
 • skap
 • upphovsrätt
 • yttrandefrihet
 • almedalsveckan 2013
 • almedalsveckan
 • fristadskommuner
 • fristadsförfattare

SKAP arbetar med konstnärliga rättigheter och konstnärlig mångfald bland annat genom sitt engagemang i Artsfex, det nybildade globala nätverket för konstnärliga rättigheter och i det nordiska fristadsarbetet som syftar till att låta fristadsbegreppet omfatta alla former av konstnärliga yttringar. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda har som ende företrädare för en konstnärsorganisation bidragit som expertråd till den nu aktuella FN-rapporten.

SKAP – Svenska Kompositörer av Populärmusik är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim. 

SKAP innehar 2013-2016 ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med MCNA – Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och MCNA nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.

Presskontakt

Gilda Romero

Presskontakt Kommunikationschef PR och kommunikation 08-783 88 64

Relaterat innehåll

Relaterade event