Pressmeddelande -

Svenskt presidentskap i nybildad europeisk musikskaparorganisation

Alfons Karabuda valdes idag till president i ECSA. Foto: Kjell Holmstrand

Idag valdes Alfons Karabuda, kompositör och ordförande i SKAP – Svenska Kompositörer av Populärmusik, till ny president i omstrukturerade ECSA – European Composer & Songwriter Alliance.

ECSA har genomgått en omfattande omstrukturering med målsättningen att skapa förutsättningar att ännu tydligare än tidigare göra musikskapares röst hörd i Europa. De tre europeiska organisationer som inom ECSA tidigare representerat nationella populär-, konst- och produktionsmusikorganisationer har ersatts med direktmedlemskap för de nationella organisationerna. Samtidigt tillsattes en styrelse för den nya organisationen, i vilken Alfons Karabuda idag valdes till president på tre år.

– Den här positionen ger oss ett betydande inflytande i arbetet att påverka utvecklingen för villkoren för svenska och europeiska musikskapare där dessa villkor just nu är under stark förändring – i EU-korridorerna, säger Alfons Karabuda.

Omstruktureringen i ECSA syftar till att effektivisera arbetet och skapa ökade möjligheter att bidra till EU:s digitala agenda, som bland annat har målsättningen att skapa en digital inre marknad för Europa. Under 2013 innebär arbetet täta kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet, inte minst genom de nyligen startade intressentsamtalen Licences for Europe.

– I Sverige har SKAP tagit initiativ till Digital agenda för musiken, ett initiativ som nu får en bra plattform i nya ECSA. För att kunna göra verklighet av visionen att lyssna på musik och se film och tv utan att geografiska gränser lägger hinder i vägen måste vi musikskapare aktivt delta i den digitala utvecklingen, säger Alfons Karabuda.

SKAP har varit en del av ECSA-samarbetet sedan det startade 2007 och har varit drivande i arbetet att omstrukturera samarbetet till en tydlig organisation med mandat att företräda musikskapares intressen i Europa.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Musik

Kategorier

 • alfons karabuda
 • ecsa
 • eu
 • kompositörer
 • musik
 • skap
 • upphovsrätt
 • licences for europe
 • digital agenda för musiken
 • digital agenda för europa
 • #dafm
 • #dafs
 • #digitalagendaeu

SKAP är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1000 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder medlemsservice och är huvudman i Stim. 

SKAP är också ordförande i ECSA - European Composer & Songwriter Alliance och samarbetar genom ECSA med Music Creators North America. Tillsammans representerar ECSA och Music Creators North America nationella musikskaparorganisationer och deras medlemmar i över 30 länder.

Kontakter

Gilda Romero

Presskontakt Kommunikationschef PR och kommunikation 08-783 88 64

Relaterat innehåll