Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner.

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

Tillväxt och utveckling
Verksamhetsstöd och intressebevakning
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

I det gemensamma utvecklingsarbete för Skaraborg har arbetet i förbundets strukturerats i tre utvecklingsområden:

Regional utveckling
Kunskapsutveckling
Välfärdsutveckling

Skaraborgs Kommunalförbund
Kaplansgatan 16 A
541 34 Skövde