Pressmeddelande -

Sjöfartspub och sjöfartsseminarier under Almedalsveckan i Visby

Under den stundande Almedalsveckan i Visby arrangeras flera intressanta aktiviteter kring sjöfart. Ett av dem är den välbesökta Sjöfartspuben på Hamngatan 3 som arrangeras för fjärde året i rad. En annan är Sjöfartseftermiddagen i Wisby hotels trädgård den 4 juli.

Puben har öppet söndagen den 3 juli och måndagen den 4 juli i trädgården Hamngatan 3. Söndagens gästtalare är Anders Vikström, befälhavare isbrytaren Atle, som talar om Nordostpassagen - arktisk transportled med möjligheter och utmaningar. På måndagen gästas puben av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som talar under rubriken Hur viktig är svensk sjöfart?
Föranmälan krävs. Använd följande länk; http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=814726&Pwd=92725781
 
Sjöfartseftermiddag Wisby hotell, månd 4 juli
12.00 Mingellunch
13.00: Så viktig är sjöfarten för Sverige! Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl talar med fokus på sjöfartens betydelse för Sveriges konkurrenskraft.
13.15: Grön logistik och blå vägar skapar ett hållbart transportsystem.
Läs mer på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8069
 
14.30 Miljöpass med fokus på skärgårdsmiljö.
I samma båt – kollektivtrafikens betydelse för miljö och skärgårdsutveckling
Sjöfartsverket och SMHI:s gemensamma emissionsdatabas - en sammankoppling av AIS och spridningsmodeller som visar hur utsläpp sprids
Läs mer på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8074
 
15.00: All aboard. Med utgångspunkt från marknadens behov med särskilt fokus på kvinnors önskemål genomför Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med båtbranschen ett utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett båtkoncept.Båtkonceptet skall inkludera kvinnors synpunkter och behov utan att exkludera männens.
Läs mer på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9426
 
15.45: Båtlivet utvecklar turism, arbetsmarknad och näringsliv - om näringens samarbete med båtlivsorganisationer och myndigheter.
Läs mer på http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8084

Sjöfartspuben och Sjöfartseftermiddagen arrangeras gemensamt av Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sjöfartsverket, Skärgårdsredarna och Svenskt Marintekniskt Forum

Ämnen

  • Sjöfart, fartyg, hamn

Kategorier

  • sjöfart
  • kollektivtrafik
  • turism
  • miljö
  • transport

Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar cirka 120 medlemsrederier med tillsammans 350 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser.

Kontakter

Leena Tegevi

Presskontakt Informationschef 0703-745812