Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Skattebetalarnas förening presenterar granskning av Ludvika kommun

Ludvika har blivit utvalt för den första av Skattebetalarnas kommungranskningar. En särskild utredare har gått igenom kommunens ekonomi och kartlagt vilken potential det finns för att använda medborgarnas skattepengar mer effektivt och därmed också sänka kommunalskatten. Skattebetalarnas förening har precis satt igång ett stort projekt med inriktning att granska skattepengarnas användning. En del av detta är att gå igenom ekonomin för ett antal kommuner och utvärdera hur den ser ut jämfört med olika typvärden för Sveriges kommuner. För detta kommungranskningsprojekt har Ludvika valts ut som pilotprojekt. Ledande politiker och tjänstemän i kommunen har varit mycket tillmötesgående och bidragit med såväl bra material som kloka kommentarer. Finns nu en rapport som presenteras på plats i Ludvika måndagen den 6 december. Pressträff kring Skattebetalarnas förenings granskning av Ludvika Måndag 6 december kl 11.00 Sessionssalen i Stadshuset Under eftermiddagen, kl 14-16 i samma lokal, presenteras rapporten för kommunens politiker och tjänstemän vid ett seminarium. Detta är öppet för media. Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se ------ För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef 070 990 19 99