Pressmeddelande -

Rödgröna skuggbudgeten: Tillbaka till 80-talet

 

 

 

 


Med den Rödgröna skuggbudgeten för 2010 tar Sverige ett kliv tillbaka mot 1980-talet, innan den stora skattereformen. Sveriges världsrekordhöga marginalskatter ska upp ytterligare några snäpp.

Skattehöjningen marknadsförs kreativt, under rubriken ”Avskaffat förvärvsavdrag för miljonärer”. Att det egentligen betyder att nästan 400 000 personer, eller cirka 12 procent av alla heltidsarbetande får högre marginalskatt med 2,5 procentenheter får du läsa det finstilta för att lista ut.

Över en månadslön på 40 000 kronor blir högsta marginalskatten nu 59,2 procent.

Marginalskatten dras därmed upp till en nivå som troligtvis gör orimligt mycket skada på ekonomin i förhållande till hur mycket pengar extraskatten drar in till staten.

Totalt räknar Thomas Östros med att höjningen ska öka skatteintäkterna med en dryg promille, eller 2,1 miljarder kronor. På finansieringssidan i skuggbudgeten överskuggas höjningen stort av t.ex. de höjda arbetsgivaravgifterna på ungdomar med 10 miljarder kronor, eller höjningen av bensinskatten (drygt 5 miljarder kronor).

– Det är tydligt att det är ren symbolpolitik det handlar om. De Rödgröna vill kunna piska upp lite avundsjuka mot ”miljonärer” och ”förmögna” inför valet. Att de flesta av ”miljonärerna” tjänar långt under en miljon kronor och inte själva vet att de blivit rika gör knappast saken bättre, kommenterar Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

För mer information, kontakta
Torsten Svenonius, informationschef Skattebetalarnas Förening, 070-292 82 04.

 

 

____________________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef 070 990 19 99