Pressmeddelande -

Skatternas utveckling i nordvästra Skåne under de senaste fyra åren

De senaste åren har skatterna på arbete och fastigheter förändrats kraftigt. I en ny rapport kartlägger Skattebetalarnas Förening därför effekterna på kommunerna i nordvästra Skåne, kommun för kommun.

De skatter som undersöks är jobbskatteavdraget, HUS-avdraget, den statliga inkomstskatten och fastighetsskatten.

Våra viktigaste resultat:

  • Totalt har de boende i nordvästra Skåne fått skatten sänkt med 2,4 miljarder kronor i och med jobbskatteavdraget.
  • Netto har Skåne tjänat 600 miljoner kronor på det nya systemet med kommunal fastighetsavgift istället för fastighetsskatt, inklusive effekterna av uppskovsräntan.
  • Bjuv har det genomsnittligt högsta jobbskatteavdraget per löntagare i regionen, medan Ängelholm har det lägsta.
  • För en familj i Skåne med två personer som båda tjänar som den genomsnittlige heltidsarbetaren i länet (c:a 25 900 kronor) skulle ett borttaget jobbskatteavdrag betyda ett inkomstbortfall på 39 500 kronor efter skatt, motsvarande 57 000 kronor innan skatt.
  • De kommuner som använt sig mest av HUS-avdraget per skattebetalare i Nordvästra Skåne är Örkelljunga och Höganäs, medan de minst HUS-användande kommunerna är Helsingborg och Landskrona. 
  • 54 procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med en förvärvsinkomst under 25 900 kronor (medianinkomsten för heltidsarbetande i länet).
  • Totalt 10 000 färre personer betalar statlig inkomstskatt i länet i och med de ändrade skiktgränserna. Totalt har den statliga inkomstskatten sänkts med 220 miljoner kronor i Skåne län.

Hela rapporten, med topplistor för kommunerna i nordvästra Skåne, bifogas pressmeddelandet.

För mer information, kontakta Skattebetalarnas Förenings chefekonom Arvid Malm, 073-687 08 16, arvid.malm@skattebetalarna.se

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

Kategorier

  • skattedebatt

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef 070 990 19 99