Blogginlägg -

Vad kan SKB Näringslivsutveckling hjälpa ditt företag med?

SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu) är tillskapat för att bistå företagare och entreprenörer som behöver hjälp med att utveckla sin verksamhet i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Vår affärsidé är att stödja tillväxt och utveckling – även nyetablering – av mindre och medelstora företag i de två kommunerna som bildar vårt affärsområde. SKB Nu är ett dotterbolag till Svensk Kärnbränslehantering AB och SKB Nu bildades som en del av Mervärdesavtalet – en överenskommelse mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Vi är tre anställda: Spiros Toulikas ansvarar för verksamheten i Oskarshamn, och Jörgen Lönnies för verksamheten i Östhammar. Vd är Stig Björne. Bakom oss har vi också ett stort nätverk av experter och konsulter som kan kallas in vid behov. Vi samarbetar med ALMI, Nyföretagarcentrum, Uppsala Innovation Center, Atrinova, de lokala bankerna i kommunerna med flera.

Vårt kontor i Oskarshamn hittar du på Varvsgatan 13, och i Östhammar finns vi tills vidare på Drottninggatan 14. När renoveringen av gamla stadshotellet i Östhammars tätort är färdig kommer vi att flytta dit. Vår hemsida hittar du på www.skbnu.se.

I första hand arbetar vi med företag som inte är lokalmarknadsberoende – det vill säga – företag som på olika sätt exporterar från kommunerna. Skälet till det är att vi vår verksamhet inte ska bidra till skeva konkurrensvillkor på den lokala marknaden.

Hur kan vi då hjälpa ditt företag?

Stöd till affärsutvecklin

I vårt nätverk finns erfarna affärsutvecklare i vårt nätverk som kan hjälpa dig och ditt företag med olika typer av affärsutveckling. Frågorna kan vara rådgivning inför start av företag, expansion eller lokalisering av verksamhet till kommunerna. Företagare som vill etablera sig i Oskarshamns och Östhammars kommuner, kan vi hjälpa med värdefulla kontakter och även med själva etableringen.

Borgen för krediter

I vår verksamhetsidé ingår att underlätta kapitalförsörjningen lokalt. Vårt instrument för att göra detta är borgen för lån, från banker, ALMI med flera. Vi kan gå i borgen för upp till 50 procent av lånesumman (max tre miljoner kronor) med en återbetalningstid på som längst fem år. Totalt har vi en borgensram på 50 miljoner kronor som ska räcka till företag i båda kommunerna.

Med SKB Nu som borgenär kan du i vissa fall få en lägre ränta av din kreditgivare, men det är något som du själv måste förhandla om med din bankkontakt. Alla företag som vänder sig till oss kan tyvärr inte få borgen. Om ditt företag kan komma ifråga, avgörs genom dialog med företagsledningen och kreditgivare. I första hand ger vi borgen för investeringar i till exempel maskiner, utrustning, rörelsekapital etcetera. Bara i sällsynta fall ställer vi borgen för anläggningsinvesteringar, som till exempel byggnader.

Konsultcheck för utveckling av verksamheten

Ibland kan man som företagare behöva ta hjälp av en konsult för att realisera sina planer. SKB Nu kan då bistå med en s.k. konsultcheck. Det betyder att vi kan ersätta till exempel en ekonomisk rådgivare, konsult eller annan expert som du anlitar. En konsultcheck kan maximalt uppgå till 50 000 kronor. Vi ersätter inte konsultkostnader i efterhand.

Har du frågor – gå in på www.skbnu.se och läs mer.

Stig Björne, vd SKB Näringslivsutveckling AB


Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • affärsutvecklare
  • skb näringslivsutveckling
  • stig björne
  • oskarshamns kommun
  • östhammars kommun

Regioner

  • Oskarshamn

Presskontakt

Stig Björne

Presskontakt VD 0705-10 33 48

Jörgen Lönnies

Presskontakt Affärsutvecklare ansvarig i Östhammars kommun Östhammars kommun 0730-87 63 55

Spiros Toulikas

Presskontakt Affärsutvecklare ansvarig i Oskarshamns kommun Oskarshamn kommun 0704-92 67 57