Pressmeddelande -

Nytt företag bemannar med veteraner

Han är pensionären som startade om. Efter sex år som stadsarkitekt i Oskarshamn och tolv år som ordförande i Miljöpartiet har Carl Bloom nu startat företaget Akademikerveteranerna.

- Som arkitekt slutar man aldrig att arbeta, förklarar Carl Bloom, när han välkomnar Lagerbladet i lägenheten i Kristineberg.

Här bor och jobbar han – trots att han varit pensionär i flera år. Arkitekt är, i likhet med flera andra arbeten, ett passionsyrke, menar Carl Bloom. Det sitter i själen och finns kvar trots att man lämnar arbetslivet eller gör något annat.

Passion blev företag
Nu har han tagit sin passion ett steg vidare och startat Akademikerveteranerna. Det är ett slags bemanningsföretag för äldre, erfarna akademiker. En pool där arkitekter, ingenjörer och personal inom skola och utbildning kopplas ihop med kommunala förvaltningar, företag och organisationer som behöver erfaren personal. Det kan handla om uppdrag på några timmar i veckan eller i månaden, kanske en insats i ett projekt under en kortare tid.

- Fördelen med att anlita pensionerade akademiker kan vara, att de tack vare sin långa erfarenhet kan arbetsprocesserna inom till exempel kommunala förvaltningar och även kan fungera som mentorer för yngre medarbetare, samtidigt som de är flexibla vad gäller arbetstider.

Idé från eget uppdrag
Det hela började med att Carl Bloom själv fick ett tvåårigt uppdrag åt Vetlanda kommun, här han två dagar i månaden arbetar som expertstöd åt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Han ger råd vid beslut, stöttar i strategiska frågor och granskar handlingar i olika plan- och bygglovsärenden.

- Det var i samband med det som jag fick idén att det här kanske är något som fler behöver. Fyrtiotalisterna går också i pension och då uppstår en stor kompetensbrist, säger Carl Bloom.

Vid kontakter med Oskarshamns Företagscentrum, Almi och Atrinova fick han rådet att göra en marknadsundersökning. Tack vare ekonomisk stöttning från SKB Nu kunde han anlita en konsult för att undersöka marknaden i ett 20-tal kommuner i Småland, Östergötland och Blekinge. Resultatet blev över förväntan. Det fanns både intresse och behov av att anlita personal med rätt utbildning och lång erfarenhet för uppdrag som inte krävde en heltidstjänst.

- Hjälpen från SKB Nu var en jättebra start för mitt företag. Det gav mig kunskap om marknaden och ett bra underlag att gå vidare med när det gäller att formulera en affärs- och marknadsplan.

Bred marknadsföring
Nästa steg handlar om marknadsföring och där har han fått stöd från Regionförbundet. Förutom annonsering i branschtidningar och personligt nätverkande hoppas Carl Bloom också på Internet. En egen webbsida är klar och likaså ett konto på Facebook.

- Jag har redan fått förfrågningar om att använda erfarna sjuksköterskor som mentorer i sjukvården och det ser jag som en möjlig vidareutveckling av företaget, säger Carl Bloom.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • skb nu
  • akademikerveteranerna
  • bemanningsföretag
  • akademiker

Regioner

  • Oskarshamn

SKB Näringslivsutveckling AB arbetar med att stödja näringslivet i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Vi kan hjälpa företag i dessa kommuner med affärsutveckling, konsultcheckar och borgensåtaganden för t ex banklån.
SKB Näringslivsutveckling AB har skapats inom ramen för Mervärdesavtalet som är ett avtal mellan Vattenfall, E.on, Svensk Kärnbränslehantering och Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Presskontakt

Stig Björne

Presskontakt VD 0705-10 33 48

Jörgen Lönnies

Presskontakt Affärsutvecklare ansvarig i Östhammars kommun Östhammars kommun 0730-87 63 55

Spiros Toulikas

Presskontakt Affärsutvecklare ansvarig i Oskarshamns kommun Oskarshamn kommun 0704-92 67 57