Pressmeddelande -

Entreprenörskap i skolan - nytt mervärdesprojekt i Östhammar

Till hösten inleds ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Projektets mål är bland annat att stärka samverkan mellan skola och näringsliv genom hela skolsystemet och att samtliga skolledare och lärare har grundläggande kunskaper i entreprenöriellt lärande.

En utredning om entreprenörskap i skolan har visat på behovet av att arbeta övergripande med entreprenörskap i skolan i Östhammars kommun. Bland annat mot bakgrund av att de nya läro- och kursplanerna för grund- och gymnasieskolan tydligt anger att man ska arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap under skoltiden.

Arbetet ska utföras av skolorna i vardagen men det behövs samordning och stöd för skolorna i detta arbete för att få långvariga effekter.

Projektet planeras för tre år med start i augusti 2012. Totalkostnaden för projektet åren 2012-2015 uppgår till 7 miljoner kronor.

– Det finns ett tydligt behov av ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt och en stärkt samverkan mellan skola och näringsliv genom hela skolsystemet, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammar.

– Att redan i skolan lägga grunden för entreprenörskap är något som gynnar både kommunen, SKB och andra arbetsgivare ur ett rekryterings- och kompetensförsörjningsperspektiv säger Claes Thegerström, vd för SKB.

Fakta om mervärdesavtalet:
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades 2009 mellan SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner innebär att mervärden ska skapas i kommunerna om 1,5 till två miljarder kronor. En styrgrupp där samtliga parter ingår har tillsatts för att leda arbetet.

För mer information:
Jessica A Otterstål, pressekreterare SKB, 070-242 07 27
Jacob Spangenberg kommunstyrelsens ordförande Östhammars kommun, 070-252 01 42

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • östhammar/forsmark
  • svensk kärnbränslehantering
  • skb
  • mervärden

Regioner

  • Östhammar

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520