Pressmeddelande -

Ingenjörsutbildning med inriktning mot kraftindustrin målet för nytt mervärdesprojekt

Nova Högskolecentrum i Oskarshamn får medel för att i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan bland annat utveckla en ingenjörsutbildning på kandidatnivå i Oskarshamn med inriktning mot kraftindustrin. Det beslutet har nu fattats av den gemensamma styrgrupp som består av SKB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner som leder mervärdesarbetet.

Nova Högskolecentrum får i och med det aktuella beslutet medel för att i samarbete med KTH och andra aktörer utveckla en verksamhetsnära ingenjörsutbildning med inriktning mot kraftindustrin. Programmet är tänkt att utgöra ett valbart tredje år för studenter som läst två år på en högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, elektroteknik, kemiteknik eller motsvarande vid KTH eller annat svenskt universitet och högskola. Ambitionen är att denna utbildning ska var tydligt inriktad på säkerhet och växelverkan mellan människa, teknik och organisation i det komplexa system som en kärnteknisk anläggning utgör.

- Vi ser stora möjligheter att kunna tillhandahålla en spännande och modern utbildning med nära kontakt med den dagliga verksamheten inom kraftindustrin, samtidigt som vi erbjuder de studerande goda boende- och resevillkor, säger Ellinor Adler, strateg på Nova Högskolecentrum i Oskarshamn.

 - Vi och våra ägare kommer att ha ett stort rekryteringsbehov framöver, och ser därför väldigt positivt på det här projektet. Rent generellt är kompetensförsörjningen i de regioner där vi verkar oerhört central, säger Stig Björne, ansvarig för mervärdesprogrammet på SKB.

För att kunna möta framtida kompetensbehov är behovet av en akademisk plattform i Oskarshamn med profil riktad mot kraftindustrin stort. Behovet gäller både kraftindustrin och Oskarshamns kommun med omnejd. En fungerande kompetensförsörjning både lokalt och regionalt har identifierats som en avgörande faktor för såväl vidmakthållande som vidareutveckling av de verksamheter som finns i regionen. Satsningen uppgår till cirka sju miljoner kronor.


För mer information:

Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15
Ellinor Adler, Nova Högskolecentrum, 0491-76 42 96

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • nova högskolecentrum
  • skb
  • mervärden
  • oskarshamn
  • ingenjörsutbildning

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520