Pressmeddelande -

Internationellt forskningsprojekt på Grönland går i mål med unik kunskap.

Kärnavfallsorganisationerna i Sverige (SKB), Finland (Posiva) och Kanada (NWMO) offentliggör viktiga resultat från Greenland Analogue Project (GAP), ett gemensamt forskningsprojekt som pågått från 2008 till 2013. Projektet samlade ett femtiotal specialister, forskare och ingenjörer från flera länder med målet att öka förståelsen och kunskapen om hydrologiska processer på, i och under inlandsisen.

- Vi ville veta mer om hur vattnet rör sig genom och under isen samt hur långt ned det tränger i berget och hur det rör sig där. Kunskapen använder vi sedan i vårt fortsatta arbete med analyser av långsiktig säkerhet för slutförvaret för använt kärnbränsle, säger Lillemor Claesson Liljedahl, SKB, projektledare för GAP.

Fältundersökningarna utfördes på och framför inlandsisen på västra Grönland. Den grönländska inlandsisen är den näst största i världen och förhållandena på Grönland idag kan jämföras med hur det förväntas bli när Skandinavien och Kanada täcks av inlandsisar vid framtida istider.

Forskare har borrat flera hål genom isen för att bland annat mäta vattentrycket under isen. Dessutom har ett hål borrats ner till 650 meters djup i berget precis vid kanten av inlandsisen. I det borrhålet kan hydrauliska och kemiska förhållanden undersökas på liknande djup som i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle.

- Resultaten av undersökningar i borrhålet och de modelleringar som gjorts bekräftar att de antaganden som gjorts i säkerhetsanalyser, när det gäller det genomsnittliga vattentrycket, är mycket realistiska. Detta är en styrka i vårt fortsatta arbete med slutförvaret, säger Lillemor.

Undersökningarna som utförts är unika i sitt slag och resultatet av projektet bidrar inte bara till bredare kunskap till säkerhetsanalyser för förvar av använt kärnbränsle utan också till vetenskapen i stort. Den stora mängd data som samlats in kan användas inom flera olika vetenskapliga discipliner såsom glaciologi och klimatforskning. Bland annat bidrar den till kunskapen om hur känslig den grönländska inlandsisen är för ett varmare klimat.

Idag släpps slutrapporterna från projektet i respektive land och du kan läsa dem här bland länkarna.

Film - När inlandsisen kommer

Film - I smältvattnets spår

Relaterade länkar

Ämnen

  • Energifrågor

Taggar

  • grönland

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterat material

Relaterade nyheter