Pressmeddelande -

Kärnavfallsfrågan ur ett samhällsperspektiv – SKB:s samhällsforskningsseminarium 13-14 november 2008

Påverkar kön och ålder vår attityd till ett slutförvar för använt kärnbränsle? Hur ser svenska ungdomar på demokrati och vetenskap? Och hur påverkas kärnavfallsfrågans moraliska legitimitet av etiska värderingar?

Det är några av frågorna som tas upp när Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, bjuder in till det sjunde seminariet om sitt samhällsforskningsprogram.

Tid: 13 november kl 09.00-ca 16.45 samt 14 november kl 09.00-ca 14.30

Plats: Skepparholmen Konferens/Krog/Spa, Saltsjö-Boo

Forskare från bland annat KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid universitetet i Göteborg samt Umeå respektive Uppsala universitet medverkar.

Press är välkommen att delta i hela eller delar av seminariet. Anmäl ditt deltagande senast 12 november till press@skb.se.

För mer information:
Kristina Vikström, ansvarig för samhällsforskning på SKB, 08-459 85 79, kristina.vikstrom@skb.se

Jessica Alsenlid Otterstål, pressinformatör, 08-459 85 27, 070-242 07 27 jessica.alsenlid.otterstal@skb.se

Om SKB:s samhällsforskning:
Sedan 2003 driver Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ett samhällsforskningsprogram som inkluderar samhällsekonomi, beslutsprocesser, opinionsbildning samt omvärldsförändringar. Programmet har hittills omfattat 15 olika forskningsprojektmedstor geografisk spridning i landet.

Årsboken "Samhällsforskning 2008 - Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle" kommer att finnas tillgänglig i samband med seminariet.

Program samhällsforskningsseminarium, 13-14 november, 2008

torsdag 13 november
09.00 Samling - kaffe och smörgås

10.00 Öppnande
Saida Laârouchi Engström, SKB
Claes Sjöberg, moderator

10.15 Kärnavfallets tidsperspektiv,
Sven Ove Hansson

10.45 Bortom argumenten - etiska grunder och moralisk legitimitet i den svenska slutförvarsdiskussionen,
Magnus Frostenson

11.15 Grupparbete

12.15 Lunch

13.15 Attityder till slutförvar - skillnader mellan kön, åldrar och bostadsorter,
Lennart Sjöberg

13.45 Svenska ungdomar - positiva till demokrati och negativa till vetenskap?,
Thorleif Pettersson

14.15 Kaffe

14.45 Könskonstruktioner - föreställningar om kön och riskupplevelse,
Annelie Andersson, Mia Heikkilä

15.15 Grupparbete

16.45 Avslutning

fredag 14 november
09.00 Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg - i ett rättsligt perspektiv,
Per Cramér

09.30 Deltagardemokrati och beslutslegitimitet i flernivåsystem,
Carina Keskitalo

10.00 Kaffe

10.30 Grupparbete

11.30 Lunch

12.30 Guldkorn och utmaningar

13.15 Nya projekt
- Demokratiska kärnfrågor - omvärldsförändringars påverkan på politiska beslutsprocesser, Lars Nord
- Slutförvarets industriella organisering - fallgrop eller följdriktighet?, Magnus Frostenson

14.00 Deltagarnas respons och avslutning

Ämnen

  • Miljö, energi

Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520

Relaterade event