Pressmeddelande -

Miljöminister Andreas Carlgren besöker slutförvaret för radioaktivt driftavfall i Forsmark

Måndagen den 10 november besöker miljöminister Andreas Carlgren Svensk Kärnbränslehantering AB:s slutförvar för radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark.

I samband med besöket inbjuds media till en pressträff där miljöminister Andreas Carlgren, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun Jacob Spangenberg samt SKB:s vd Claes Thegerström deltar.

Tid: Måndagen den 10 november ca kl 14.15
Plats: SKB:s anläggning, Forsmarks hamn

Fakta om SKB:
SKB:s uppdrag är att bygga ett långsiktigt säkert slutförvar för det använda kärnbränslet. Forsmark i Östhammars kommun är en av två platser där SKB genomfört platsundersökningar för ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle. Analyserna från de bägge platsundersökningarna pågår för fullt, och SKB kommer att under 2009 berätta om vilken plats som prioriteras för lokaliseringen av slutförvaret.

I Forsmark ligger även SFR - slutförvaret för radioaktivt driftavfall - där det låg- och medelaktiva avfallet från kärnkraftverken förvaras, exempelvis använda skyddskläder och utbytta delar från kärnkraftverken.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare SKB,
08-459 84 83, 070-269 91 15, jimmy.larsson-hagberg@skb.se

Mattias Johansson, pressekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren,
08-405 22 69, 070-950 22 45, mattias.johansson@environment.ministry.se,

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Gävleborg

Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520