Pressmeddelande -

Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en central del i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet.

Förhandlingen inleds på tisdag den 5 september och pågår under sammanlagt fem veckor på tre platser: Stockholm (Nacka), Oskarshamn och Östhammar (Gimo).

Våren 2011 lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och en inkapslingsanläggning i anslutning till det redan existerande mellanlagret i Oskarshamn. Ansökningarna visar att det går att konstruera ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle, som uppfyller myndigheternas krav i 100 000 år.

– Vi är trygga med det vi framhåller i våra ansökningar och stolta över det omfattande arbete som ligger bakom. Nu ser vi fram emot att få slutförvarsfrågan prövad i Mark- och miljödomstolen, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Mark- och miljödomstolen prövar den sökta verksamheten enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen. Ett stort antal remissinstanser som inkluderar nationella och internationella expertorgan, miljöorganisationer, berörda kommuner och länsstyrelser, universitet och högskolor, samt andra myndigheter har yttrat sig till både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen.

– Vår ansökan visar att vi kan ta hand om det använda kärnbränslet på ett säkert sätt för människa och miljö på både kort och lång sikt, säger Eva Halldén.

SKB:s metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet kallas för KBS-3 och bygger på tre skyddsbarriärer: kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget. En viktig del av ansökningarna är analysen av den långsiktiga säkerheten efter att Kärnbränsleförvaret förslutits. Ett annat viktigt underlag är miljökonsekvensbeskrivningen för platserna runt de planerade anläggningarna.

Vägen fram till tillstånd

När förhandlingen är avslutad ska Mark- och miljödomstolen vända sig till regeringen med ett yttrande om verksamheten kan anses tillåtlig enligt miljöbalken. Ungefär samtidigt väntas Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, yttra sig till regeringen utifrån deras granskning enligt kärntekniklagen. Senare ska de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn, som har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen, tillfrågas innan regeringen kan fatta ett slutgiltigt beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken. (Mer information i resurslänkarna nedan)

Relaterade länkar

Ämnen

  • Energifrågor

Taggar

  • kärnbränsleförvaret
  • eva halldén

Regions

  • Oskarshamn

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520