Pressmeddelande -

Rörelsefogar åtgärdas innan nytt mellanlager tas i drift

SKB har tidigare rapporterat om planerna på att byta ut en rörelsefog i det utbyggda mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab 2), som ännu inte är i drift. Fogen uppfyller inte fullt de krav som SKB ställer. Ett förslag på ny teknisk lösning kommer att lämnas in till Statens kärnkraftinspektion (SKI) för granskning vid halvårsskiftet. Under våren har SKB fört en dialog med SKI i ärendet. Det har framkommit att de nybyggda förvaringsbassängerna inte ska användas förrän den nya tekniska lösningen i transportkanalen är på plats. Denna inriktning bekräftas också i ett föreläggande från SKI i dag. SKB kommer därför att åtgärda rörelsefogarna innan de nya bassängerna tas i drift. Parallellt färdigställs det underlag som enligt SKI måste granskas innan provdrift av de nya bassängerna kan ske. Arbetet med den nya tekniska lösningen pågår och beräknas vara avslutat till sommaren 2007. Drifttagning av de nya bassängerna beräknas kunna ske under andra halvåret 2007. Detta innebär att transporterna till mellanlagret kan ske som planerat. – Vårt preliminära förslag var att först flytta över bränsle till de tomma bassängerna i Clab 2 och därefter åtgärda fogarna. SKI begär nu in ytterligare handlingar som i praktiken innebär att den nya tekniska lösningen måste finnas på plats innan de nya bassängerna kan ta emot bränsle. Då får vi rätta oss efter detta och anpassa vår planering, säger Tommy Hedman, projektchef på SKB. – Vi vill ta fram ett bra underlag för SKI:s prövning. Detta arbete pågår redan och har kommit en bra bit på väg, säger Tommy Hedman. Fakta: Clab är ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Anläggningen ligger i anslutning till kärnkraftverket norr om Oskarshamn. Här ska bränslet kylas ned i cirka 30 år innan det transporteras till ett framtida slutförvar. Clab består av två vattenfyllda förvaringsbassänger nedsprängda cirka 30 meter ner i berget. Mellan bassängerna finns en transportkanal för att kunna flytta bränslet mellan bassängerna. Mer information: Tommy Hedman, projektchef, telefon: 08-459 85 21, 070-659 83 01, Anni Bölenius, presschef, telefon: 08-459 85 87, 070-567 67 04 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 58 64, 102 40 Stockholm Telefon 08-459 84 00, Fax 08-661 57 19 www.skb.se

Ämnen

  • Företagande

Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520