Pressmeddelande -

SKB:s nya fartyg m/s Sigrid sjösatt

Torsdag 25 oktober sjösattes SKB:s nya fartyg för transporter av radioaktivt avfall, m/s Sigrid, vid varvet i Galati, Rumänien, där hon byggs. Nu återstår färdigställandet av fartyget, driftsättning av utrustning och provturer. Till sommaren 2013 beräknas Sigrid anlända hemmahamnen i Oskarshamn. 

Det nya fartyget, m/s Sigrid, är något större än m/s Sigyn som i 30 års tid transporterat radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar. Sigrid kommer att kunna transportera 20 procent mer last än Sigyn, och är dessutom konstruerad för att drivas mer bränslesnålt och därmed mer miljövänligt än sin företrädare. Kraven på säkerhet är höga och Sigrid har bland annat dubbelt skrov, strålskydd, fyra motorer och andra flerdubbla system.

-         Vi har uppnått en viktig milstolpe i det här projektet i och med sjösättningen. För 20 månader sedan fanns det här fartyget bara som en ritning. Nu är det verklighet. Det är resultatet av goda arbetsinsatser och bra projektledning, säger Bo Sundman, chef för driftavdelningen på SKB.

Fartyget konstrueras och byggs av holländska Damen Shipyard Group som äger varvet i Galati i Rumänien.

För högupplöst filmat material på sjösättningen, kontakta SKB:s presstjänst enligt nedan. 

Bakgrund:

Behovet av säkra transporter av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall kommer att finnas under lång tid framöver. I början av 2010 beslutade SKB:s styrelse därför att det skulle byggas ett nytt fartyg för att ersätta nuvarande m/s Sigyn, som varit i drift sedan 1982.

m/s Sigrid:
Längd:                                                      99,5 meter
Bredd:                                                      18,6 meter
Lastkapacitet (antal behållare):             12
Djupgående:                                             4,5 meter
Marschfart:                                               12 knop

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB 08-459 84 83, 070-269 91 15, jimmy.larsson-hagberg@skb.se

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • skb
 • svensk kärnbränslehantering
 • oskarshamn
 • fartyg
 • m/s sigyn
 • sjösättning
 • m/s sigrid
 • kärnbränsleförvaret
 • östhammar/forsmark

Regioner

 • Varberg

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520