Pressmeddelande -

Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling AB

Som en del av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner har SKB bildat dotterbolaget SKB Näringslivsutveckling AB. Till vd för det nya bolaget har utsetts Stig Björne.

Stig Björne är 40 år, bor i Stockholm och är född och uppvuxen i Umeå där han också utbildat sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig kommer närmast från en tjänst som seniorkonsult vid Sweco Eurofutures AB, där han tidigare också verkat som vd. Stig Björne har många års erfarenhet av att arbeta med bland annat utvärderingar och analyser av regional utveckling.

- Det känns ansvarsfullt att få hantera mervärdesprogrammet och en spännande utmaning att skapa tillväxt och goda verksamhetsmiljöer i de två kommuner där SKB och SKB:s ägare verkar. Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra medparter i båda kommunerna, säger Stig Björne.

Saida Laârouchi Engström, avdelningschef på SKB och styrelseordförande i SKB Näringslivsutveckling AB är nöjd med valet av vd:

- Jag är glad över att vi kunnat hitta en lösning där Stig, med sin gedigna erfarenhet och stora kontaktnät i båda kommunerna, kan kombinera rollen som vd i SKB Näringslivsutveckling AB med en roll som ansvarig för mervärdesarbetet inom SKB.

Bakgrund:
De två kommuner som har funnits med i processen kring lokaliseringen för slutförvaret av använt kärnbränsle, Östhammar och Oskarshamn, har båda fokus på näringslivsutveckling som en viktig del i att öka tillväxten och skapa fler jobb. SKB Näringslivsutveckling AB skall bidra till att utveckla nya och befintliga företag i båda kommunerna.

Säte och administrativt centrum för bolaget är Stockholm. Bolaget kommer att ha kontor i centrala lägen i Östhammar och Oskarshamns kommuner.

Mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skb
  • svensk kärnbränslehantering
  • näringslivsutveckling
  • oskarshamn
  • kärnbränsleförvaret
  • östhammar/forsmark

Regioner

  • Stockholm

Svensk Kärnbränslehantering AB
Postadress Box 250, 101 24 Stockholm
Besöksadress Blekholmstorget 30
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-579 386 10
www.skb.se
Org nr 556175-2014 Säte Stockholm

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520