Pressmeddelande -

Svensk kunskap kring hantering av använt kärnbränsle på export

SKB International har tecknat ett nytt avtal med kanadensiska NWMO, Nuclear Waste Management Organization, i frågan om hantering av använt kärnbränsle. Avtalet understryker SKB Internationals strategi i att fortsätta vara en viktig internationell aktör inom säker hantering av använt kärnbränsle.

Det nya avtalet berör Svensk Kärnbränslehanterings underjordiska berglaboratorium, Äspölaboratoriet, och innebär bland annat att NWMO får ta del av SKB:s forskningsresultat och att det bereds plats för dem att bedriva egen forskning i Äspölaboratoriet.

Det nya avtalet är en del i ett bredare samarbete som redan pågår och det finns goda förutsättningar för att detta ska utökas ytterligare. Kanada har en snäv tidplan i kärnavfallsfrågan och för att realisera denna förs nu diskussioner mellan SKB International och NWMO kring ett fördjupat samarbete rörande bland annat tekniköverföring.

– Det finns stora fördelar med ett internationellt utbyte och överföring av kunskaper om hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, säger Kjell Westerberg, Vice President och ansvarig för SKB Internationals insatser i Kanada.

– Alla länder har olika förutsättningar för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, till exempel vad gäller de geologiska förutsättningarna. Men oavsett detta finns också många likheter både avseende teknikutveckling och lokalisering. Det är samma steg man måste gå igenom och man måste alltid kommunicera med dem som på något sätt berörs av ett framtida slutförvar, fortsätter Kjell Westerberg.

Runt om i världen finns ett stort behov av att utveckla hanteringen av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det menar SKB International, SKB:s dotterbolag som säljer kunskap om detta till en rad olika länder. Hittills har bolaget genomfört 350 uppdrag i ett 30-tal länder. Just nu pågår projekt och samarbeten med bland andra Storbritannien, Kanada, Japan och Sydkorea.

Fakta om SKB International:
SKB International, dotterbolag till Svensk Kärnbränslehantering AB, arbetar på en kommersiell bas och kan erbjuda sina internationella kunder all den kunskap och erfarenhet som SKB byggt upp inom sitt program. SKB International består av 17 personer och de omsatte cirka 43 miljoner kronor under 2010. Verksamheten består av tre delar: konsulttjänster, teknik och samarbete kopplat till Äspölaboratoriet.


För mer information:
Kjell Westerberg, Vice President SKB International, 08-459 84 95, 070-268 09 36
Torsten Eng, Senior Adviser SKB International, 08-459 85 70, 070-221 51 27
 

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Taggar

  • samarbetsavtal
  • skb international
  • kanada
  • skb
  • äspölaboratoriet
  • kärnbränsleförvaret

Regions

  • Utanför Sverige

Kärnkraftföretagen i Sverige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt

Simon Hoff

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01
Erica A Wallin

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38
Jenny Rees

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520