Gå direkt till innehåll
Skellefteå tar ytterligare kliv mot en hållbar besöksnäring

Pressmeddelande -

Skellefteå tar ytterligare kliv mot en hållbar besöksnäring

Vikten av att arbeta med hållbar utveckling är större än någonsin, även inom besöksnäringen. Ett snabbt växande Skellefteå gör att en strategi för destinationen är nödvändig. Visit Skellefteå ökar därför takten i sitt hållbarhetsarbete genom att gå med i Global Destination Sustainability Movement – en plattform som hjälper destinationer att identifiera sina styrkor och svagheter baserat på FN:s Globala Hållbarhetsmål. Arbetet leds av Visit Skellefteå i samverkan med Skellefteå kommun och besöksnäringsföretagen.

Hållbarhet har länge varit i fokus i Visit Skellefteås arbete med att utveckla destinationens attraktivitet. Nu tar man arbetet vidare genom att gå med i Global Destination Sustainability Movement (GDSM). GDSM är ett nätverk av destinationer som idag har ett 60-tal medlemmar världen över, exempelvis Göteborg, Sydney och Barcelona. Det benchmarking- och uppföljningsverktyg som erbjuds, GDS Index, hjälper destinationerna att identifiera såväl styrkor som svagheter och gör det även möjligt att jämföra destinationer på en internationell nivå.

  • Som destinationsbolag vill vi vara en aktiv part i Skellefteås utveckling, säger Maria Broman VD på Visit Skellefteå. Besöksnäringen är en viktig del av samhällsutvecklingen och bidrar till att skapa en destination som är hållbar, varierande och välkomnande för alla. Vi väljer att gå med i GDSM för att systematisera och konkretisera vårt hållbarhetsarbete och stärka Skellefteås attraktivitet.
  • Skellefteås åtagande att fördjupa sitt strategiska arbete för att skapa en hållbar plats att besöka och leva på är ytterligare exempel på deras redan fokuserade och ambitiösa mål mot hållbarhet. Vi är glada över att få arbeta tillsammans på denna resa, säger Guy Bigwood.
  • Vi samarbetar för att utveckla företagen och positionera vår region. Nu kan vi båda säga att vi är del av en global rörelse för att göra våra destinationer mer hållbara och attraktiva, avslutar Cecilia Frank.

Guy Bigwood, Managing Director på GDS Movement välkomnar Skellefteå i nätverket.

Skellefteå befinner sig i centrum för den gröna omställningen i Europa, bland annat tack vare Northvolts etablering, och har många goda förutsättningar för att vara en hållbar destination. Här finns tillgången till 100% förnybar energi och närheten till natur och rekreation. Skellefteå är också en del av Region Övre Norrland som toppar listan över EU:s Social Progress Index, kommunen arbetar aktivt med folkhälsa och andra aspekter som rör den sociala hållbarheten och i kommunen finns företag som ligger i spetsen för återvinning, elektrifiering, automatisering samt hållbart byggande i trä.

Visit Skellefteå kommer att leda Skellefteås arbete med att samla in data kopplat till ett antal kriterier som rör destinationens miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Den poängsumma som sedan erhålls ligger till grund för den utvärdering och jämförelse med övriga destinationer.

Cecilia Frank, som kommer att projektleda arbetet från Visit Skellefteå, berättar att det var Umeå som inspirerade Skellefteå att ta del av GDSM.

Kontaktuppgifter:

Maria Broman, VD Visit Skellefteå: maria.broman@visitskelleftea.se. Tel: 070 726 02 04

Cecilia Frank, projektledare Visit Skellefteå: cecilia.frank@visitskelleftea.se. Tel: 070 870 79 18

Relaterade länkar

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Det är människorna i Skellefteå som gör platsen speciell. Här kan alla skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, idéer och passioner.

Skellefteå är mångsidigt och har en levande anda av kreativitet och entreprenörskap. Delaktighet och medskapande får oss att utvecklas.

www.skelleftea.se, Tel: 0910-73 50 00, Om du har några frågor, gå in på www.skelleftea.se/skriv.

Copyright © Skellefteå kommun.

Kontakter

Maria Broman

Maria Broman

VD Visit Skellefteå 070 - 726 02 04

En plats för stora idéer

Har du en passion, dröm eller idéer du vill förverkliga?

I Skellefteå finns ovanligt bra förutsättningar för alla människor att tänka nya tankar och välja sin egen väg. Här hittar du mycket av det som gör Skellefteå till den plats vi är. Och inspiration och verktyg i det stora arbetet med att sprida bilden av oss.

Välkommen till en plats som ger tid och utrymme åt det mest värdefulla - alla människors idéer. Vi har plats för ännu fler.