Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

200 aktiviteter på äldreboenden 2011

Äldreomsorgen redovisar årligen vilka aktiviteter som pågår på Skellefteå kommuns äldreboenden. Många av aktiviteterna erbjuds även äldre personer som inte bor på något äldreboende.

Under 2010 påbörjades ett projekt för att utveckla det sociala och kulturella innehållet inom äldreomsorgen. I projektet har drygt 100 aktivitets- och kulturombud utbildats för att utveckla ett individualiserat socialt innehåll i äldreomsorgen. Det här arbetet har resulterat i ett större utbud av aktiviteter. Totalt ca 200 aktiviteter är listade i redovisningen. Vissa är dagliga aktiviteter som högläsning, korsordslösning och sällskapsspel. Andra är aktiviteter som sång, bingo, gymnastik och andakter genomförs någon gång per vecka. Mer speciella aktiviteter som besök från dagis och olika utflykter genomförs också men inte lika ofta eller med samma regelbundenhet.

Urvalet av aktiviteter på äldreboendena beror på utbudet av ledare men också på vilka aktiviteter som de boende uppskattat. 2009/2010 genomfördes fokusgrupper på tre äldreboenden för att prova en metod för att undersöka vad som skapar värde för den enskilde på våra äldreboenden. Under 2011 kommer alla äldreboenden att genomföra en fokusgrupp. Några brukare per boende kommer att delta. Syftet med arbetsmetoden är att fråga de personer som bor på äldreboende vad de behöver för att få ett gott liv på boendet.

För mer information, kontakta
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32