Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

200 nya äldreboendelägenheter fram till 2020

200 nya äldreboendelägenheter planeras under perioden 2011 – 2020. Det är en ökning med 191 äldreboendelägenheter under perioden. 114 nya lägenheter för personer med funktionsnedsättning planeras under samma period. Detta är innehållet i socialnämndens tioåriga boendeplan som kommunfullmäktige beslutar om i höst.

För handikappomsorgen innebär förslaget att det för åren 2012-2014 planeras för tre gruppbostäder årligen, alternativt servicebostäder. För åren 2015-2020 planeras för två boendeenheter årligen. Under 2011 byggs en gruppbostad för yngre personer med demenssjukdom på Norrböle.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden