Gå direkt till innehåll
Trenden för Skellefteå kommun de senaste åren är att befolkningen ökar även om det för 2018 minskar. Det beror på att färre föds än antalet som dör, en minskad invandring, och fler flyttar ut än in till Skellefteå kommun. Fotograf: Paulina Holmgren
Trenden för Skellefteå kommun de senaste åren är att befolkningen ökar även om det för 2018 minskar. Det beror på att färre föds än antalet som dör, en minskad invandring, och fler flyttar ut än in till Skellefteå kommun. Fotograf: Paulina Holmgren

Pressmeddelande -

2018 minskar antalet invånare både i Skellefteå och i många andra kommuner

SCB:s befolkningsstatistik för 2018 visar att Skellefteå kommun minskar antalet invånare med cirka 300 personer dvs 0,2 procent.

För Skellefteå handlar det om att färre föds än antalet som dör, en minskande invandring och även att fler personer flyttar ut än det flyttar in. Dessa faktorer gör att antalet invånare minskar. Trenden de senaste åren är att Skellefteås befolkning ökar.

-Det här visar hur viktig kommunens utvecklingsstrategi är, och i den strategin är bedömningen att befolkningstillväxten sker främst efter 2020, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå kommun. En viktig förutsättning för en positiv utveckling är att kommunen samarbetar tillsammans med näringsliv, föreningsliv så att alla som kommer hit känner sig välkomna, säger Maria Marklund.

Både födelsenettot och flyttnettot är negativt för Skellefteå, det vill säga det dör fler än det föds och det flyttar ut fler än det flyttar in. De befolkningssiffrorna för 2018 är inget som Skellefteå kommun är ensam om, utan antalet kommuner i Sverige som tappat invånare under 2018 har ökat från 28 till 75 kommuner. Boden, Piteå och Örnsköldsviks kommuner minskar också mellan 0,1 till 0,4 procent. Sundsvalls kommun står på plus minus noll. Både Luleå och Umeå kommuner har inte ökat så mycket som de tidigare bedömt.

-Etableringar, arbetskraftsrekrytering, bostäder och bättre integration är viktiga pusselbitar, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun. Vi kan inte påverka födelse- och dödstal, utan det vi till viss del kan påverka är hur många som väljer att flytta hit och stanna kvar i kommunen, säger Kristina Sundin Jonsson. Vi har företag som vill etablera sig här och företag som finns här utvecklas och behöver arbetskraft. Bostadsbyggandet i Skellefteå är på gång, men allt har inte färdigställts, och det kan påverka inflyttningen och möjligheten att stanna kvar i Skellefteå kommun, säger Kristina Sundin Jonsson.

Fakta om SCB:s prognoser

Vid utgången av 2017 hade Skellefteå kommun 72 723 invånare. 2017 års befolkningsökning på 457 personer var en av de starkaste ökningarna på länge för kommunen.

Prognosen för 2018 pekar mot en minskning av befolkningen med minus 0,2 procent dvs. cirka 300 invånare. Till och med den sista september har 661 dött, och 541 fötts. Skellefteå kommun hade ett negativt flyttnetto på minus 52 personer dvs fler personer flyttar ut än det flyttar in.

Flyttningar är svårast att bedöma och de består av strömmar som både går in till kommunen och ut från kommunen. Det handlar om exempelvis asyl-sökande som fått permanent uppehållstillstånd (PUT), anhöriginvandring, utlandssvenskar som flyttar tillbaka, arbetskraftsinvandring, tidigare nyanlända som flyttar vidare till någon annan kommun.

Mer information:
Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå kommun, tfn 070-673 11 46

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun, tfn 070-608 89 69

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden