Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtgärdsplan för en bättre arbetsmiljö – ett år senare

Det har nu gått ett år sedan Skellefteå kommun presenterade sin åtgärdsplan för en bättre arbetsmiljö. Planen togs fram som ett svar på den utredning som gjordes efter medias granskning om arbetsmiljön inom Skellefteå kommun och kritiken i sociala medier.

– Åtgärderna har inneburit ett intensivt arbete. Många personer har varit inblandade och det finns ett stort engagemang i vår organisation för alla frågor som leder till att arbetsmiljön inom Skellefteå kommun blir bättre, säger personalchef Joakim Lundin.

Vissa konkreta åtgärder är klara, som att förbättra processer och rutiner vid avslut av medarbetare och upphandla system för pulsade medarbetarundersökningar.

Andra åtgärder är mer långsiktiga och kräver löpande arbete och engagemang för att bli en naturlig del av våra arbetssätt. Åtgärder som kräver arbete under lång tid handlar om organisationskulturen och att utveckla den interna kommunikationen.

– Det vi har lagt allra mest tid på och det som involverat flest människor är arbetet med organisationskulturen inom Skellefteå kommun. Vi vill ha en kultur som bygger på dialog och feedback, det vill säga ett arbetssätt där vi utgår från de behov som kommer fram i mötet mellan medarbetare och invånare och där vi är öppna för att lära oss av varandra, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Grunden för hur Skellefteå kommun arbetar för att närma sig en sådan kultur är de etiska principerna, ledningsfilosofin och uppdraget. Ledningsfilosofin, som bygger på tillit, har tillsammans med de etiska principerna varit i fokus på alla chefsträffar under året. Sedan har cheferna jobbat vidare med frågorna på respektive arbetsplats. Ett nytt upplägg på medarbetarsamtal, där uppdraget står i centrum och förväntningar på alla anställda har också arbetats fram.

Åtgärdsplanen innehåller 13 åtgärder och 11 av dem är klara och de två sista blir klara innan semestern.

– Men att de är klara innebär såklart inte att vi kan sluta utveckla vårt arbetsmiljöarbete. Klar i det här fallet innebär att åtgärden i planen är hanterad. För att arbetsmiljön ska vara och upplevas bättre på våra arbetsplatser krävs ett löpande arbete under lång tid. Vi är en stor organisation och förändring tar tid. Och kan man förresten över huvud taget säga att ett arbetsmiljöarbete är klart? Jag tror inte det. Jag tror mer på att det är ett arbete som ska kännetecknas av långsiktighet och ständiga förbättringar, säger personalchef Joakim Lundin.

Fakta
Arbetsmiljöverket har under våren 2021 inspekterat Skellefteå kommuns arbetsmiljöarbete. Resultatet av inspektionen och de förbättringsområden som Arbetsmiljöverket visar på blir ett komplement till det fortsatta arbetet utifrån åtgärdsplanen för en bättre arbetsmiljö.

Bilaga med kommentarer
I bifogat dokument, Kommentarer till åtgärdsplan, kommenteras arbetet med Åtgärdsplan för bättre arbetsmiljö, åtgärd för åtgärd.

För mer information, kontakta:
Joakim Lundin, personalchef, 070-176 00 34

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Relaterat material

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden