Skip to main content

ÅVC-kort ger tillgång till återvinningscentralen i Bureå

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2019 13:49 CEST

På Bureå återvinningscentral införs från och med 14 oktober  2019 möjligheten att med ett så kallat ÅVC-kort nyttja återvinningscentralen under tid den är stängd och obemannad. ÅVC-kortet ger tillgång till Bureå ÅVC söndagar till och med torsdagar mellan klockan7 på morgonen och 22 på kvällen.

För att få tillgång till ÅVC-kortet måste personen i fråga vara myndig, folkbokförd i Skellefteå kommun eller äga  en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun. Som "nyckel" till grinden på återvinningscentralen används körkort eller annat kort som enheten tillhandahåller. Detta kort aktiveras efter en obligatorisk utbildning på anläggningen.

– Att möjliggöra åtkomst utanför bemannad ordinarie öppettid blir ett bra sätt för att utöka tillgängligheten på de lite mindre återvinningscentralerna. Vi kan då också nyttja resurserna mer effektivt, säger Sara Keisu ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

På anläggningen har ett antal åtgärder utförts för att möjliggöra tjänsten ÅVC-kort. Bland annat nytt inpasseringssystem, uppdelad yta för farligt avfall och kameraövervakning under de obemannade tiderna.

– Genom att de som ansöker om ÅVC-kort ska genomgå en utbildning ser vi stora möjligheter till utökad kunskap hos våra invånare. Det kommer indirekt medföra att vi kan klättra uppför avfallstrappan. Det leder till mer kunskap, bättre sortering och ett utökat miljötänk säger Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef på avfallsenheten Skellefteå kommun.

Ändrade öppettider från och med januari 2020.

Från januari 2020 ändras öppettiderna på återvinningscentralen i Bureå till dagtid, måndag och onsdag kl. 07-16 samt lördagar varannan vecka under sommarperioden. Vår tanke är att vi då ska ha utbildat och fortsatt utbilda ett större antal personer som har tillgång övriga tider via sitt ÅVC-kort.

Mer information

www.skelleftea.se/ÅVC-kort

Sara Keisu, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Mail: sara.keisu@skelleftea.se
Telefon: 0730764157

Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef avfall
Mail: agneta.lanttoforsgren@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 78 70