Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans på särskilt boende

Socialnämndens riktlinjer för biståndsbedömning i särskilt boende för äldre har fått ett tillägg. Nya riktlinjer gäller medboende för par där bara en person har rätt till bistånd i särskilt boende. När biståndsbeslut fattas för en part av två äldre som bor tillsammans ska parets vilja att leva ihop vägas in i beslutet. Den person som inte bedöms ha behov till särskilt boende ska ha möjlighet att bo tillsammans med sin partner i särskilt boende.

Paret kommer först att ges möjlighet att provbo tillsammans i det särskilda boendet. Paret bör under prövotiden ha kvar den egna lägenheten eller huset. Om personen med omsorgsbehov efter prövotiden avlider eller behöver flytta på grund av förändrat omsorgsbehov kan den medboende inte bo kvar utan ett eget beslut om bistånd i form av särskilt boende, eftersom boendeformen särskilt boende vänder sig till personer som har ett stort behov av omsorg och service. Kommunen kommer vid behov att erbjuda den medboende annan bostad. Det är mycket viktigt att äldreomsorgen för en tydlig dialog med par som vill bo tillsammans under dessa former så att alla är införstådda i vilka regler som gäller.

Genom beslutet ligger Skellefteå steget före den lagstiftningsprocess om medboende som pågår. En statlig utredning föreslår att den som får plats på särskilt boende ska kunna ta med sin partner dit. Förslaget är nu ute på remiss. Skellefteå kommun inför möjligheten till medboende på särskilt boende för äldre redan den 1 januari 2012.

För mer information, kontakta
Gunilla Åström(S), socialnämndens ordförande, 070-397 44 65
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-659 10 85
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Alexandra Sundberg, mediakontakt, socialkontoret, 0910-712196

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden