Gå direkt till innehåll
Allmänheten tycker om Skellefteå

Pressmeddelande -

Allmänheten tycker om Skellefteå

Vad ska Skellefteå vara känt för? Det är en av kärnfrågorna då allmänheten nu bjuds in till medborgardialog för att identifiera Skellefteås särskiljande kvaliteter. Arbetet med att ta fram Skellefteås platsvarumärke genomförs på uppdrag av Skellefteå kommun och resultatet kommer att bli en gemensam grund för framtida utveckling och marknadsföring.

De frågor som valts ut i medborgardialogen är ett resultat av tidigare genomförda arbeten i processen med att ta fram Skellefteås platsvarumärke. Dialogen kommer huvudsakligen att föras på det digitala forumet tyckomskelleftea.se och planeras pågå till slutet av november.Kristina Sundin Jonsson, kommunchef på Skellefteå kommun, hoppas på ett stort engagemang och att så många som möjligt tar chansen att diskutera:

– Ju fler som är med och påverkar, desto bättre blir slutresultatet. Dessutom känns det självklart att allmänheten är med och tycker till om platsen där de bor. Det finns ju inga andra som kan mer eller har större engagemang för Skellefteå.

Beslutet att ta fram Skellefteås platsvarumärke togs i kommunstyrelsen i april, med bred politisk enighet. Målsättningen är att etablera ett platsvarumärke som kan leva under lång tid och bli en partipolitiskt obunden kompass för Skellefteås framtida utveckling.

– De riktlinjer som ges kommer att avspeglas i beslutsfattandet under lång tid framöver. Det känns riktigt spännande att allmänheten nu får en så central och direkt roll i processen, berättar kommunstyrelsens ordförandeBert Öhlund.

Behovet av ett platsvarumärke för Skellefteå har påtalats i den lokala debatten under lång tid och från flera intresseområden. För näringslivet handlar det bland annat om att bättre kunna bedriva sitt rekryteringsarbete, men också om att kunna dra nytta av att ha verksamhet just i Skellefteå.

– Det är bra att vi får gemensamma och i kommunen förankrade bilder om vad Skellefteå är och står för. Det underlättar när vi företagare i olika sammanhang beskriver vår hemstad. Vi har mycket att vara stolta för och det blir säkert tydligare av det arbete som nu görs, säger företagsledaren Mats Lövgren.

Den första fasen i processen med att ta fram Skellefteås platsvarumärke bestod av inläsning av tidigare material och analyser av undersökningar. Det har under våren följts upp med egna kompletterande undersökningar och fokusgrupper där närmare hundra personer med intresse av Skellefteå deltagit. Resultaten från tidigare genomförda arbeten har nu utmynnat i medborgardialogen, som är den sista fasen i inhämtandet av information.

www.tyckomskellefteå.se

Mer information:
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå kommun, telefon 0910-73 50 50 eller 070-608 89 69
Bert Öhlund, kommunstyrelsens ordförande, telefon 0910-73 50 01
Mats Lövgren, Megaron, telefon: 0910-878 91, 070-541 35 93

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden