Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre måltidsmiljö på äldreboenden

Måltidsmiljön har blivit bättre på äldreboendena. Ett måltidsprojekt har syftat till att höja kvaliteten vid måltidssituationen. Måltidsmiljön har studerats, av en arbetsterapeut och en dietist, i 88 matsalar. Uppföljningen visar att samtliga äldreboenden har gjort en eller flera förändringar i syfte att förbättra måltidsmiljön.

Arbetsterapeuten och dietisten har gjort individuella bedömningar och åtgärder för personer med särskilda behov vid måltidssituationen. I samråd med teamet på boendet (sjuksköterska, arbetsterapeut och kostombud), har förslag på åtgärder för att förbättra måltidssituationen tagits fram. Baspersonalen har fått grundläggande kunskap om hur man skapar en bra måltidsmiljö, om vikten av en bra sittställning, olika kosttyper, vikten av en fungerande måltidsordning och bemötande. Som underlag för diskussion och reflektion användes filmsekvenser från observationstillfällena. Baspersonalen har, vid arbetsplatsträffarna, bidragit med värdefulla synpunkter och idéer till förbättringar.

En måltidsguide har tagits fram för att stötta och leda kommunens vårdpersonal i det fortsatta arbetet i att skapa en väl anpassad måltidsmiljö för våra äldre. Guiden kommer att finnas tillgänglig på kommunens särskilda boenden.

Projektets samlade kunskap runt möbler, belysning, porslin mm finns i en gemensam mapp där boendecheferna kan få tips och förslag till kommande inköp och rådgivning inför inflyttning av nya vårdtagare.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden