Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Biblioteket på Morö Backe stängs i november

Den 12 november kommer biblioteket på Morö Backe att stängas. Under 2021 drevs biblioteket av överskott från föregående år, något som inte är hållbart i längden varför nu biblioteket måste stängas. Kulturnämnden tittar dock på alternativa lösningar eftersom man vet att biblioteket är en viktig mötesplats på Morö Backe.

- Vi hade hoppats på medel för att kunna driva biblioteket även 2022 men tyvärr bifölls inte detta. Därför måste vi stänga verksamheten för att få en budget i balans, säger Daniel Sjögren, ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämndens arbetsutskott tog beslutet att stänga biblioteket på Morö Backe redan i januari 2021. I kulturnämnden fattades dock beslutet att utreda frågan vidare, något som lett till att biblioteket, under 2021, drivits av överskott från tidigare år. Kulturnämnden äskade mer pengar för att kunna driva verksamheten även under 2022, en önskan som inte bifölls.

- Givetvis känns det väldigt tråkigt att det uppskattade biblioteket i området måste stängas. Men vår absoluta målsättning är att det ska finnas någon typ av biblioteksverksamhet på Morö Backe. Vi jobbar för fullt med att hitta lösningar för hur det skulle kunna se ut, säger Daniel Sjögren.

För att få bättre insikt i vad de som bor på Morö Backe ser för behov och möjligheter i området kommer Skellefteå kommun att inleda invånardialoger med de boende under 2022.

- Vi vill veta hur de boende ser på sitt område, vad de ser för behov och vilka önskemål de har kring utvecklingen i området. Vi tror att invånardialogerna kan leda till nya insikter och tankar som i sin tur kan skapa möjligheter på Morö Backe, säger Daniel Sjögren.


   Fakta:

   Biblioteket på Morö Backe kommer att stängas för allmänheten den 12 november för att lokalerna ska kunna tömmas i tid till årsskiftet.

   Böcker som inte återlämnats den 12 november kan återlämnas på stadsbiblioteket på Sara kulturhus eller annat närbibliotek.

   För mer information:
   Daniel Sjögren (S), ordförande kulturnämnden
   daniel.h.sjogren@skelleftea.se
   076 -134 25 75

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner

   Kontakter

   Caroline Thorén

   Caroline Thorén

   Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
   Emilie Sjölund

   Emilie Sjölund

   Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

   Skellefteå kommun

   Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

   Skellefteå kommun
   Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
   931 85 Skellefteå
   Sweden