Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bygget av ny kaj vid Port of Skellefteå påbörjas

Nu inleds bygget av Port of Skellefteås nya kaj, som Skellefteå kommun och Peab Anläggning AB kommer att utföra tillsammans i partnerskap. Hållbarhet är projektets främsta ledstjärna.

Projektet omfattar en ny kaj på norra sidan av Kallholmsfjärden och muddring samt färdigställa upplagsytor i anslutning till kajen. Port of Skellefteå har som mål att bli en utsläppsfri verksamhet och även byggandet av den nya kajen kommer präglas av ett hållbarhetstänk. Det går i linje med Skellefteå kommuns övergripande vision om ett hållbart Skellefteå.

- Vi arbetar tillsammans med Peab för att aktivt minska klimatpåverkan i projektet och ta hänsyn till alla delar av hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och social. Det blir en viktig del i arbetet med den gröna omställningen, säger Therese Bäckström Zidoli, funktionschef vid Skellefteå kommun.

I projekteringsfasen har det aktivt arbetats för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en hållbar anläggningsprocess. Särskilt fokus har legat på kajens slutanvändning med klimatåtgärder såsom stålpålar baserade på stålskrot som tillverkats med fossilfri teknologi samt betong med lägre klimatpåverkan och insatser för ökad biologisk mångfald.

- Vi har arbetat systematiskt för att optimera konstruktionen, material- och resursanvändning med ett högt fokus på hållbarhet och minskad klimatbelastning. Det har bland annat resulterat i att grundläggning av kajkonstruktionen delvis utgörs av stålpålar tillverkade utan koldioxidutsläpp samt att vi kommer även att använda ECO-Betong för en lägre klimatpåverkan. Det känns spännande att få vara en del av detta samverkansprojekt, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab Anläggning.

En ny kaj vid Port of Skellefteå beräknas vara på plats mot slutet av 2027.

Fakta:
Utifrån den extra ordinära samhällsomvandling som pågår i Skellefteå beräknas dagens hamnverksamhet inte klara det kommande behovet av in- och utgående transporter avseende storlek, logistiska förutsättningar och djupet på havsbotten. Därför är en ny kaj som klarar dessa krav nödvändigt.

Den nya kajen planeras att vara 275m lång, 28m bred och med ett ramfritt djup på 12,5m, vilket är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen förbereds även för att möjliggöra en fossilfri verksamhet.

För mer information:
Therese Bäckström Zidoli, funktionschef, Skellefteå kommun. 076-117 55 51, therese.backstrom.zidoli@skelleftea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden