Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – april 2008

Socialkontoret redovisar per den sista april en årsprognos som pekar mot en negativ avvikelse mot årsbudget med 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 procent av årsbudgeten på 1,3 miljarder kronor.

Det är i huvudsak tre områden som orsakar överskjutande kostnader:

- Fortsatt stigande kostnader för försörjningsstöd. Ökningen har till stor del berott på stigande kostnader per hushåll och att antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat.

- Antal hemtjänsttimmar har ökat. Ökningen är speciellt märkbar när det gäller nattinsatser och omvårdnadstimmar dagtid.

- Stora löneökningar ger ovanligt kraftig ökning av semesterlöneskulden

Socialnämnden beslutade att socialkontoret ska ta fram ett åtgärdsförslag till nämnden i juni på åtgärder som säkrar en ekonomi i balans.

För mer information
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden