Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ekonomi i balans

Socialnämndens årsprognos pekar sammantaget mot en ekonomi i balans när årets fyra första månader redovisas.

Glädjande är att sjukfrånvaron bland socialkontorets anställda fortsätter att minska. Målet för 2010 är att sjukfrånvaron ska vara lägre än 6,5 procent. Slutresultatet för 2009 slutade på 6,1 procent. Målet var alltså uppfyllt vid årets ingång. Det gäller nu för socialkontoret att behålla denna nivå och fortsätta arbetet för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Under perioden jan-mars 2010 låg sjukfrånvaron på 6 procent. Motsvarande siffra för 2009 var 7,5 procent.

Arbetet med att minska antalet utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar pågår och har varit framgångsrikt. Brukare kan få stora omsorgsinsatser tillgodosedda i hemmet via hemtjänsten. I inledningsskedet kan det handla om stöd och hjälp dygnet runt vilket innebär omfattande personalinsatser.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden