Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Extern aktör utreder visselblåsarärenden.

Den 10 februari 2021 presenterade Skellefteå kommun en åtgärdsplan för att motverka jäv i organisationen. I åtgärdsplanen ingick att utreda visselblåsarfunktionens ärendehanteringsprocess för att få en snabbare och smidigare hantering. Utredningen har resulterat i att samtliga ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska utredas av den externa revisionsbyrån KPMG.

- De ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska utredas noggrant och skyndsamt. Samtidigt är den här typen av utredningar omfattande till sin natur. Därför kommer den externa revisionsbyrån KPMG att sköta utredningarna. På så sätt minskar vi arbetsbelastningen på våra interna utredare samtidigt som utredningarna genomförs skyndsamt, säger Birgitta Holmström, förhandlingschef och ansvarig för visselblåsarfunktionen på Skellefteå kommun.

När man rapporterar en misstanke om allvarliga oegentligheter till visselblåsarfunktionen tas ärendet först emot av systemleverantören BDO. Om det faller inom funktionens ram skickas det vidare till KPMG för utredning. Först när utredningen är klar kommer den till Skellefteå kommun.

- Det är viktigt att understryka att den som visselblåser alltid är anonym gentemot Skellefteå kommun, oavsett om man gjort en anonym anmälan eller inte. Däremot kan det vara en fördel att lämna en mailadress när man visselblåser. Detta eftersom många anmälningar innehåller ganska lite information som ofta behöver kompletteras för att en utredning ska kunna genomföras, säger Birgitta Holmström.

Den som visselblåser är också skyddad av efterforsknings- och repressalieförbudet som förbjuder alla former av åtgärder som syftar till att ta reda på vem som visselblåst eller straffa den som gjort det.

- Visselblåsarfunktionen ska motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i organisationen. Den ska vara ett komplement när de ordinarie vägarna via cheferna inte fungerar. Det är en viktig demokratisk funktion som ska stärka förtroendet för vår verksamhet. Då är det också enormt viktigt att de som visselblåser vet vilket skydd och vilka rättigheter de har, säger Birgitta Holmström.

I enlighet med åtgärdsplanen mot jäv kommer Skellefteå kommun också att genomföra insatser för att öka kunskapen och kännedomen om visselblåsarfunktionen i organisationen. Dessa insatser kommer att genomföras under hösten med start i augusti.

För mer information:
Birgitta Holmström, förhandlingschef och ansvarig för visselblåsarfunktionen
070 393 94 73

Fakta visselblåsarfunktionen:

  • Syftet med Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion är att en medarbetare eller invånare anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå kommun som misstänks ha begått ett allvarligt fel som det inte är möjligt att hantera inom organisationen. Anmälan omfattar också medarbetare inom Skellefteå kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

  • De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

  • Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering eller liknande.

  • Anmälan bör inte innehålla känslig information om andra personer som politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning. Detta eftersom alla inkomna handlingar räknas som allmän handling och kan begäras ut.

  • Anmälan kan göras anonymt men det är möjligt att lämna kontaktuppgifter till det externa företaget som utreder anmälan om man vill lämna ytterligare information. Anmälaren förblir dock alltid anonym mot Skellefteå kommun.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden